Styrelsemöten detta verksamhetsår

Hör gärna av dig om det är något du önskar att styrelsen bör uppmärksamma eller diskutera, och medlemmar är alltid välkomna. Styrelsen har bokat möten:

4/12 2020, digitalt möte

29/1 2021, digitalt möte

23/4 2021, digitalt möte

18-19/6 2021, Göteborg

20/8 2021, Stockholm

Kurser och konferenser