Styrelsemöten detta verksamhetsår

Hör gärna av dig om det är något du önskar att styrelsen bör uppmärksamma eller diskutera. Styrelsen planerar att ha möten:

7 december 2018 i Stockholm

1-2 februari 2019 i Göteborg