Styrelsemöten detta verksamhetsår

Hör gärna av dig om det är något du önskar att styrelsen bör uppmärksamma eller diskutera, och medlemmar är alltid välkomna. Styrelsen har bokat möten:

14 augusti i Stockholm

24 september i Skövde (konstituerande möte)

Kurser och konferenser

Här finns utbildningar och konferenser som kan vara av särskilt intresse för föreningens medlemmar

1 december 2020, Tillsammans för barnets bästa - universellt föräldraskapsstöd i samverkan, Stockholm