Styrelsemöten detta verksamhetsår

Hör gärna av dig om det är något du önskar att styrelsen bör uppmärksamma eller diskutera, och medlemmar är alltid välkomna. Styrelsen har bokat möten:

4-5 december, internat i Göteborg

Kurser och konferenser