Styrelsemöten detta verksamhetsår

Hör gärna av dig om det är något du önskar att styrelsen bör uppmärksamma eller diskutera, och medlemmar är alltid välkomna. Styrelsen har bokat möten:

22-23 november 2019 i Göteborg

Kurser och konferenser

Här finns utbildningar och konferenser som kan vara av särskilt intresse för föreningens medlemmar