Styrelsemöten detta verksamhetsår

Hör gärna av dig om det är något du önskar att styrelsen bör uppmärksamma eller diskutera, och medlemmar är alltid välkomna. Styrelsen har bokat möten:

1-2 februari 2019 i Göteborg

29 mars i Stockholm

13 maj em (Skype)

23 augusti i Stockholm

26 september i Luleå

Kurser och konferenser

Här finns utbildningar och konferenser som kan vara av särskilt intresse för föreningens medlemmar

25-27 september 2019 i Luleå: Föreningens nationella konferens

8-9 oktober 2019 i Stockholm: Värna våra yngsta

7-11 juni 2020 i Brisbane, Australien: WAIMH-kongressen