Psykologförbundet bjuder in till föreläsningen:

Allt du behöver veta inför din PTP-tjänstgöring!

PTP är ett yrkesår av lärande genom praktisk träning av olika kompetenser som du har lärt dig på psykologprogrammen. Samtidigt har du som PTP-psykolog - och som en viktig del i detta lärande -ett eget yrkesansvar. Under föreläsningen får du goda råd och nödvändig information som behövs inför och under din PTP-tjänstgöring.

  • Viktiga lagar och regler i yrkesutövningen
  • Handledarens roll under PTP-tjänstgöringen
  • Checklista inför anställningen
  • Utvärderings- och bedömningsmoment
  • Fler tips och råd

Du kommer även att ha möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Datum
29 mars 2023

Tid
kl 16.00-18.00

Plats
Zoom (länk skickas någon dag innan mötet)

Föreläsare
Psykologförbundets professionsstrateg Martin Björklind, ombudsman Jens Lindau, och förbundsjurist Nils-Erik Solberg.

Anmälan
Anmäld dig här senast 26 mars

Välkommen!

 


I samband med anmälan till föreläsningen behandlar vi dina personuppgifter i vårt enkätverktyg, Ungapped. De personuppgifter vi behandlar är namn och mailadress. Din mailadress använder vi för att skicka ut länk till mötet samt för ett uppföljande utskick. Personuppgifterna raderas en månad efter genomförd föreläsning. Mer information om vår hantering av personuppgifter hittar du här