Årsmöte Psykologförbundets Studentförening Karlstad

16 maj

Sveriges Psykologförbunds Studentförening (SPFS) i Karlstad bjuder in till årsmöte den 16/5 kl 10.00-12.00.

maj
08

08 maj – 09 maj

Stormöte - beslut om verksamhetsplan 21/22 och val till förtroendeposter

maj
11

11 maj

Årsmöte Psykologförbundets Studentförening Göteborg

maj
11

11 maj

Årsmöte Psykologförbundets Studentförening Växjö

maj
15

15 maj – 16 mars

Saco studentråds kongress

maj
16

16 maj

Årsmöte Psykologförbundets Studentförening Karlstad