Onlineföreläsning: Introduktion till Jacques Lacan

06 maj

Psykologförbundets lokala studentförening i Örebro bjuder tillsammans med Örebro Psykoanalytiska seminarium in till en introduktionsföreläsning om Jacques Lacan.

maj
08

08 maj – 09 maj

Stormöte - beslut om verksamhetsplan 21/22 och val till förtroendeposter

maj
11

11 maj

Årsmöte Psykologförbundets Studentförening Göteborg

maj
11

11 maj

Årsmöte Psykologförbundets Studentförening Växjö

maj
15

15 maj – 16 mars

Saco studentråds kongress

maj
16

16 maj

Årsmöte Psykologförbundets Studentförening Karlstad