Nominera till förtroendeposter!

Nu söker vi ordförande och vice ordförande till Studeranderådet samt ledamot till Studeranderådets styrgrupp och studerandesuppleant i förbundsstyrelsen. Vi söker även två internationella koordinatorer som  bevakar psykologstudenters intressen internationellt. Mellan 10 januari och 12 februari 2022 kan du nominera dig själv eller någon annan till rollerna.

Studentuppdrag inom Psykologförbundet


Studeranderådet
är Psykologförbundets studentorganisation. Förbundets medlemmar som studerar på psykologprogrammet ingår automatiskt i den lokala studentföreningen på sin studieort.

Rådet består av två representanter från varje lokal studentförening, Studeranderådets styrgrupp inklusive ordförande och vice ordförande samt studerandeledamöterna i förbundsstyrelsen. Studeranderådet träffas minst två gånger per år.

Studeranderådet
● samordnar studenternas arbete inom förbundet
● bevakar psykologutbildningens kvalitet
● främjar ett levande samtal kring psykologprofessionens framtid
● medverkar i förbundets arbete att belysa hur arbetslivets regler och villkor påverkar studenten i sin kommande yrkesutövning.

Styrgruppen leder Studeranderådets arbete och fungerar som en länk mellan förbundets centrala organisation och lokalföreningarna. I styrgruppen sitter ordförande, vice ordförande samt ledamöter. Styrgruppen ser till att beslutade aktiviteter eller förändringsarbeten blir av samt stöttar lokalföreningarna i deras uppdrag.

Utöver detta finns även två internationella koordinatorer som utanför styrgruppen bevakar psykologstudenters intressen internationellt genom den europeiska psykologstudentfederationen EFSPA.

Två studerandeledamöter samt tre suppleanter bevakar studentfrågor i Psykologförbundets Förbundsstyrelse (FS). De här studerandeledamöterna är inte med i Studeranderådet men har av praxis kontakt med SR.

Så här går valet till

Efter att nomineringsperioden stängts tar Studeranderådets valberedning kontakt med de nominerade för en kortare intervju. Därefter presenterar valberedningen ett förslag på vilka som de anser bör väljas till ledamöter, ordförande och vice ordförande. 

Valet sker under stormötet som sker 19-20/3 2022. Det kommer även finnas möjlighet till golvnominering under mötet. Blir du ett av valberedningens förslag eller vill golvnominera dig kan du också anmäla till valberedningen att du vill närvara på plats vid Stormötet för att presentera dig


Nomineringen är öppen 10 januari - 12 februari 2022

Obs! Den nominerade måste vara tillfrågad och godkänt nomineringen