Internationell koordinator

Uppdraget som internationell koordinator

Som internationell koordinator får du möjlighet att nätverka med psykologstudenter från hela Europa genom organisationen European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA). Du är länken mellan EFPSA och Studeranderådet genom att du deltar i möten och konferenser samt förmedlar information mellan de båda organisationerna. Du representerar ett svenskt psykologstudentperspektiv och jobbar för att marknadsföra EFPSAs arbete bland svenska psykologstudenter. På EFPSAs hemsida kan du läsa mer om deras verksamhet.

Du kommer att bli stöttad av en vice internationell koordinator, och ni bestämmer gemensamt hur ert samarbete ser ut. Internationell koordinator är för närvarande även ledamot i Studeranderådets styrgrupp, något som kan komma att ändras inför kommande mandatperiod.

Den vi söker

Internationell koordinator ska vara psykologstudent vid ett lärosäte i Sverige eller PTP-psykolog samt medlem i Sveriges Psykologförbund. Det är meriterande ifall du har erfarenhet av arbete från en förening eller organisation som jobbar med psykologstudenter, t.ex. Studeranderådet, SACO eller Psykologstudent Sverige. Det är även meriterande att ha erfarenhet av styrelsearbete och marknadsföring.

Först och främst är det viktigt att du är intresserad av frågor som rör psykologstudenter och professionen internationellt. Rollen som internationell koordinator kräver både självständigt arbete och arbete i grupp. Därför är det viktigt att du som person är strukturerad; att du kan planera och organisera ditt arbete samt att du kan sätta och hålla deadlines. Då internationella koordinatorn samarbetar med många ser vi gärna att du är relationsskapande; att du är utåtriktad och värnar om relationer. En viktig del av uppdraget är att kommunicera det som händer i EFPSA till Studeranderådet och vice versa, vilket ställer krav på att du som internationell koordinator effektivt och tydligt kan förmedla information, både på svenska och engelska.

Obs! Den nominerade måste vara tillfrågad och godkänt nomineringen.