Nominera till förtroendepost i Studeranderådet

Nominera till förtroendepost i Studeranderådet

Uppgifter till den nominerade
Obs! Den nominerade måste vara tillfrågad och ha godkänt nomineringen.

Information om hanteringen av personuppgifter vid nomineringar till Psykologförbundets studeranderåd

Psykologförbundet ansvarar för personuppgiftsbehandlingen när du lämnar dina personuppgifter i nomineringsformulären.

Ändamålet med att samla in ditt namn och din e-postadress i samband med att du nominerar en kandidat är att vi ska kunna kontrollera att du är medlem i förbundet. Även för att vi, vid behov, ska kunna ta kontakt med dig angående din nominering.

Det krävs att vi har en s.k. rättslig grund för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför. I det här fallet är den rättsliga grunden intresseavvägning, d.v.s. Psykologförbundets berättigade intresse för att behandla dina uppgifter är att kunna hantera den nominering du gör i enlighet med de krav som ställs i våra stadgar, samt att kunna kontakta dig angående nomineringen om den skulle vara ogiltig.

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. Det innebär att vi kommer att radera dina personuppgifter som du lämnar när valet av kandidater har genomförts. 

Uppgifterna du lämnar till oss hanteras framför allt internt inom förbundsorganisationen. De hanteras också av de IT-leverantörer med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal, och som endast behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Information om dina rättigheter enligt GDPR och hur du kontaktar oss angående personuppgiftsbehandlingen hittar du i vår personuppgiftspolicy på vår hemsida, https://www.psykologforbundet.se/gdpr