Kontakt

Studeranderådets e-post

studeranderadet@psykologforbundet.se

 

Studeranderådets styrelse 

Ordförande
Johannah Juhlin
Karolinska Institutet 
johannah.juhlin@psykologforbundet.se
  Vice ordförande
Fredrik Nilsson
Karolinska Institutet 

 

Ledamot
Malva Bergvall
Lunds universitet

 

Ledamot
Hanna Gruda
Linnéuniversitetet
hg222qz@student.lnu.se

 

Ledamot
Mathias Terwander Stintzing
Karolinska Institutet

 

Studerandeledamöter i Förbundsstyrelsen

  Johannah Juhlin
Karolinska Institutet 
johannah.juhlin@psykologforbundet.se


  Nicola Pryke
Stockholms universitet

 

Internationell koordinator

Vakant
sweden@efpsa.org

 

 

Du vet väl att du som studentmedlem alltid kan vända dig till rådgivningen om du har frågor?

Telefon: 08-567 06 400
Ordinarie telefontider: Måndag - fredag 09.00-12.00 
E-post: radgivningen@psykologforbundet.se