Kontakt

Studeranderådets styrelse

Ordförande
Therese Fröman, Karlstad universitet
therese.froman@psykologforbundet.se

Vice ordförande
Wilma Granander Schwartz, Karlstad universitet
wilma.granander.schwartz@psykologforbundet.se

Internationell koordinator
Michelle Jerkku, PTP
sweden@efpsa.org

Vice Internationell koordinator
Anna Pihlgren, Göteborgs universitet
sweden@efpsa.org

Ledamöter
Johannah Juhlin, Karolinska Institutet 
johannah.juhlin@gmail.com

Josefin Larsson, Karlstads universitet
sljlarsson@gmail.com  

Tobias Skagersten, Örebro universitet
tobias.skager@gmail.com

Adrian Karlberg, Örebro universitet
adrian.karlberg@hotmail.se

  

Studerandeledamöter i Förbundsstyrelsen

Ninni Ahlin, Linköpings universitet
ninni.ahlin@psykologforbundet.se

Linus Olsén, Örebro universitet
linus.olsen@psykologforbundet.se  

 

Du vet väl att du som studentmedlem alltid kan vända dig till rådgivningen om du har frågor?

Telefon: 08-567 06 400
Ordinarie telefontider: Måndag - fredag 09.00-12.00 
E-post: radgivningen@psykologforbundet.se