Kontakt

Studeranderådets e-post

studeranderadet@psykologforbundet.se

 

Studeranderådets styrelse 

Ordförande
Tobias Skagersten
Örebro universitet
tobias.skagersten@psykologforbundet.se
Vice ordförande
Johannah Juhlin
Karolinska Institutet 
johannah.juhlin@psykologforbundet.se
Ledamot
Esma Billinghurst
Karlstads universitet
esma698@gmail.com
Ledamot
Hanna Gruda
Linnéuniversitetet
hg222qz@student.lnu.se

Ledamot
Elizabeth Guest
Karolinska Institutet
annelizabethguest@gmail.com

 

Studerandeledamöter i Förbundsstyrelsen

Johannah Juhlin
Karolinska Institutet 
johannah.juhlin@psykologforbundet.se
Tobias Skagersten
Örebro universitet
tobias.skager@psykologforbundet.se

 

Internationell koordinator

Vakant
sweden@efpsa.org

 

 

Du vet väl att du som studentmedlem alltid kan vända dig till rådgivningen om du har frågor?

Telefon: 08-567 06 400
Ordinarie telefontider: Måndag - fredag 09.00-12.00 
E-post: radgivningen@psykologforbundet.se