Kontakt

Studeranderådets styrelse

Ordförande
Tobias Skagersten, Örebro universitet
tobias.skagersten@psykologforbundet.se

Vice ordförande
Johannah Juhlin, Karolinska Institutet 
johannah.juhlin@psykologforbundet.se

Internationell koordinator
Vakant
sweden@efpsa.org

Vice Internationell koordinator
Vakant
sweden@efpsa.org

Ledamöter
Esma Billinghurst, Karlstads universitet
esma698@gmail.com

Hilma Årestedt, Linnéuniversitetet
hilmaarestedt@hotmail.se

Hanna Gruda, Linnéuniversitetet
hg222qz@student.lnu.se

Adrian Karlberg, Örebro universitet
adrian.karlberg@hotmail.se

  

Studerandeledamöter i Förbundsstyrelsen

Tobias Skagersten, Örebro universitet
Johannah Juhlin, Karolinska Institutet 

 

Du vet väl att du som studentmedlem alltid kan vända dig till rådgivningen om du har frågor?

Telefon: 08-567 06 400
Ordinarie telefontider: Måndag - fredag 09.00-12.00 
E-post: radgivningen@psykologforbundet.se