Hej från Linköping!

Välkommen till din lokala studentförening! Sveriges Psykologförbunds Studentförening (SPFS) är en sammanslutning av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är inskrivna vid ett universitet eller gör tillfälligt uppehåll i studierna.

Det finns en lokal studentförening vid varje lärosäte där psykologutbildning ges. Föreningen tillvaratar det engagemang och intresse som finns bland studenterna för utbildnings-, fack- och professionsfrågor. Det kan exempelvis vara att verka för en hög kvalitet på psykologutbildningen, att bedriva facklig information bland de studerande, att bevaka frågor som rör nyutexaminerades arbetsmarknad och att främja kontakten med yrkesverksamma medlemmar, psykologföreningarna, mellan studenterna samt övriga studentföreningar.