Hej från Lund!

SPFS Lund samlar alla fackligt anslutna psykologstudenter vid Lunds universitet. Vi är en lokalförening som har varit verksam i många år, med ett flertal medlemsaktiviteter och evenemang bakom oss.