Hej från Östersund!

SPFS Östersund består av studenter från olika terminer på psykologprogrammet vid Mittuniversitetet. Vi är den lokala länken mellan Sveriges Psykologförbund och psykologstudenter på Mittuniversitetet.