Hej från Umeå!

  • Vi anordnar PTP-dagar då vi bjuder in föreläsare för att diskutera frågor som lön, rättigheter och villkor och tidigare erfarenheter från PTP. 
  • Vi anordnar temadagar med olika ämnen för att komplettera utbildningen. Tidigare teman har varit döden och smärta. 
  • Vi arrangerar workshops för jobbsökande och CV-skrivande. 
  • Vi träffar nya och gamla studenter på lunchfika eller digitala möten för att informera om och rekrytera medlemmar till Psykologförbundet.