Nominera till förtroendeposter!

Nu söker vi ordförande och vice ordförande till Studeranderådet samt ledamöter till Studeranderådets styrgrupp. Mellan 26 februari och 1 april 2021 kan du nominera dig själv eller någon annan till rollerna.

Så här går valet till
Efter att nomineringsperioden stängts tar Studeranderådets valberedning kontakt med de nominerade för en kortare intervju. Därefter presenterar valberedningen ett förslag på vilka som de anser bör väljas till ledamöter, ordförande och vice ordförande. 

Valet hålls 8 - 9 maj 2021. Det kommer även finnas möjlighet till golvnominering under mötet.

Obs! Den nominerade måste vara tillfrågad och godkänt nomineringen