2021-03-02

Hälften av psykologstudenterna mer nedstämda

I senaste numret av Psykologtidningen presenterar ordförande Maja Straht tillsammans med Nathalie Reinholds, ordförande förPsykologstudent Sverige resultatet från höstens undersökning om psykologstudenternas förändrade studiesituation.

Tack till alla som delat med er av era upplevelser och tankar! Ni är inte ensamma och vi kommer ta oss igenom det här tillsammans!