2020-12-18

Hur är läget?

Vi lever idag under särskilda förhållanden. Det är svårt för många av oss. Vi läser i tidningar hur yrkesverksamma psykologer får kämpa med rådande restriktioner. Men har någon frågat dig hur du mår?

3243 psykologstudenter har fått tvingas ställa om under covid-19. Det påverkar oss alla, men ingen har egentligen frågat hur vi har det. Hur påverkar rådande situation vårt lärande, vår utbildning och framtid? Just nu gör Studeranderådet tillsammans med Psykologstudent Sverige en undersökning om hur covid-19 påverkar psykologstudenter, både studiemässigt men också psykosocialt. Genom en enkät hoppas vi på att få in svar från psykologstudenter i hela landet så att vi kan höja våra röster och ta plats. Vi tänker också att det är ett tillfälle att lära av varandra. Vad gör du för att hålla humöret uppe? Kanske kan ditt tips hjälpa en medstudent?