Ledamot i Studeranderådets styrgrupp

Uppdraget som ledamot i Studeranderådets styrgrupp

Som ledamot i styrgruppen deltar du i arbetet med att driva frågor och genomföra projekt som rör psykologstudenter och Psykologförbundet. Styrgruppen träffas regelbundet och arbetar utifrån den verksamhetsplan som Studeranderådet röstat fram. Ledamot i styrgruppen väljs på ett år. Uppdraget är inte arvoderat.

Den vi söker

Styrgruppsledamoten ska vara psykologstudent vid ett lärosäte i Sverige samt medlem i Psykologförbundet. Tidigare erfarenhet av styrelse/föreningsarbete är meriterande.

Först och främst är det viktigt att du är intresserad av att arbeta med frågor som rör psykologstudenter. Då arbetet utförs i grupp är det viktigt att du har en god förmåga till samarbete; att du är flexibel och kompromissvillig samtidigt som du kan stå upp för dina idéer. Eftersom arbetet i styrgruppen kräver eget engagemang ser vi gärna att du är initiativtagande - att du kan se behov, komma med idéer och genomdriva dessa. För att kunna vara väl förberedd inför möten och på ett hjälpsamt sätt delta i arbetet är det viktigt att du är strukturerad; att du kan planera och organisera dina uppdrag och hålla deadlines.

Nominering 

Nomineringsperioden var mellan 20 januari och 9 februari 2023.

Vid frågor, mejla valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se