Ordförande i Studeranderådet

Uppdraget som ordförande i Studeranderådet

Studeranderådets ordförande är tillsammans med vice ordförande ansvarig för att driva Studeranderådets verksamhet. Som ordförande leder du styrgruppens arbete med att ta fram vad ert fokus ska vara samt hur arbetet ska struktureras upp under verksamhetsåret. Uppdraget innefattar också att ta hand om arbetsgruppen och främja hållbart engagemang.

Som ordförande är du ansiktet utåt och representerar Studeranderådet. Det innebär att du har kontakt med många olika aktörer som till exempel förbundsstyrelsen och förbundskansliet samt representanter från andra fackförbund och studentorganisationer. Kontakten kan ta sig i form av fysiska eller digitala möten, mejl eller telefonsamtal. Ordförande väljs på ett år och uppdraget är årsarvoderat.

Den vi söker

Ordförande ska vara psykologstudent vid ett lärosäte i Sverige samt medlem i Psykologförbundet. Ordförande ska ha erfarenhet av styrelsearbete eller föreningsarbete i någon form. Tidigare erfarenhet av ledarskap är meriterande.

Först och främst är det viktigt att du är intresserad av att arbeta med och utveckla arbetet kring frågor som rör psykologstudenter. Styrgruppens uppdrag är öppet definierat och arbetets fokus samt dess omfattning formas till stor del av styrgruppen själva. Därför är det viktigt att du som ordförande är strategisk; att du kan överblicka, ta initiativ och strukturera upp arbetet. Du behöver vara bekväm i rollen som ledare, kunna vara lyhörd och skapa ett gott arbetsklimat där ni löser utmaningar gemensamt. Eftersom ordförandeskapet innebär många kontakter med både medlemmar och utomstående ser vi gärna att du är kommunikativ; att du kan förmedla information på ett tydligt sätt. 

Nominering 

Nomineringsperioden var mellan 20 januari och 9 februari 2023.

Vid frågor, mejla valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se