Studentuppdrag inom Psykologförbundet

Studeranderådet styr Psykologförbundets organisering av studerandemedlemmar. Rådet består av två representanter från varje lokal studentförening, en styrgrupp, två internationella koordinatorer samt studentrepresentanter i förbundsstyrelsen. Studeranderådet träffas minst två gånger per år för stormöten.

Studeranderådet

  • samordnar studenternas arbete inom förbundet
  • bevakar psykologutbildningens kvalitet
  • främjar ett levande samtal kring psykologprofessionens framtid
  • medverkar i förbundets arbete att belysa hur arbetslivets regler och villkor påverkar studenten i sin kommande yrkesutövning

Styrgruppen leder Studeranderådets arbete och fungerar som en länk mellan förbundets centrala organisation och de lokala studentföreningarna. I styrgruppen sitter ordförande, vice ordförande samt ledamöter. Styrgruppen ser till att beslutade aktiviteter eller förändringsarbeten blir av samt stöttar lokalföreningarna i deras uppdrag.

Utöver detta finns även två internationella koordinatorer som utanför styrgruppen bevakar psykologstudenters intressen internationellt genom den europeiska psykologstudentfederationen EFSPA.

Två studerandeledamöter samt tre suppleanter bevakar studentfrågor i Psykologförbundets Förbundsstyrelse (FS).

Nominering 

Nomineringsperioden var mellan 20 januari och 9 februari 2023.

Vid frågor, mejla valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se