Fyllnadsval - Studeranderådets styrgrupp 2022/2023 söker nu två ledamöter till!

Uppdraget som ledamot i Studeranderådets styrgrupp

Som ledamot i styrgruppen deltar du i arbetet med att driva frågor och genomföra projekt som rör psykologstudenter och Psykologförbundet. Styrgruppen träffas regelbundet och arbetar utifrån den verksamhetsplan som Studeranderådet röstat fram. Styrgruppens arbete leds av dess presidium. Styrgruppen stöttar de lokala studentföreningarna (SPFS) i deras arbete och har nära kontakt med både förbundskansli och förbundsstyrelsen. Ledamot i styrgruppen väljs på ett år. Uppdraget är inte arvoderat.

Den vi söker

Styrgruppsledamoten ska vara psykologstudent vid ett lärosäte i Sverige eller PTP-psykolog samt medlem i Psykologförbundet.

Först och främst är det viktigt att du är intresserad av att arbeta med frågor som rör psykologstudenter.  Då arbetet utförs i grupp är det viktigt att du har en god förmåga till samarbete; att du är flexibel och kompromissvillig samtidigt som du kan stå upp för dina idéer. Eftersom arbetet i styrgruppen kräver eget engagemang ser vi gärna att du är initiativtagande - att du kan se behov, komma med idéer och genomdriva dessa. För att kunna vara väl förberedd inför möten och på ett hjälpsamt sätt delta i arbetet är det viktigt att du är strukturerad; att du kan planera och organisera dina uppdrag och hålla deadlines. Vi i valberedningen ser gärna att styrgruppen består av personer med olika erfarenheter och kunskapsområden, så tveka inte att söka!

Obs! Den nominerade måste vara tillfrågad och godkänt nomineringen.

Vid frågor, mejla valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se