Studerandeledamot i förbundsstyrelsen

Uppdraget som studerandeledamot i förbundsstyrelsen

Studerandeledamöter deltar i förbundsstyrelsens arbete vilket bland annat innefattar att bereda ärenden inför och verkställa kongressens beslut, upprätta och följa arbetsplan för verksamheten samt ha hand om förbundets ekonomi. I styrelsens uppdrag ingår även att ha kontakt med och stimulera utvecklingen av förbundets råd och nationella föreningar. Studerandeledamöterna ska representera studenternas perspektiv och åsikter i förbundsstyrelsen. Därmed krävs god kommunikation med Studeranderådets styrgrupp. Studerandelemöter väljs på tre år, men kan bara inneha posten under pågående studier på psykologprogram eller PTP-tjänstgöring. Uppfylls inte längre dessa krav hålls ett fyllnadsval för att tillsätta posten under resterande mandatperiod. Uppdraget är mötesarvoderat.

Den vi söker

Studerandeledamoten ska vara medlem i Psykologförbundet samt vara psykologstudent. Du skall ha erfarenhet av tidigare styrelsearbete i någon form. Kunskap om och erfarenhet av fackligt arbete är meriterande. Tidigare engagemang i Psykologförbundets Studeranderåd är meriterande.

Som person bör du vara kommunikativ och diplomatisk. Då uppdraget bland annat innefattar att representera studenternas åsikter gentemot förbundsstyrelsen som helhet är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga samt vågar yttra åsikter även om du skulle möta motstånd. En annan viktig del av uppdraget är att kommunicera det som händer i förbundsstyrelsen till Studeranderådet och vice versa, vilket innebär att det är viktigt att du är bra på att effektivt och tydligt förmedla information.

Nominering 

Nomineringsperioden var mellan 20 januari och 9 februari 2023.

Vid frågor, mejla valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se