Valberedning

Beskrivning av uppdraget

Valberedningen är den grupp inom Psykologförbundets Studeranderåd som ansvarar för att förbereda val av följande uppdrag: Studeranderådets ordförande, vice ordförande, styrgruppsledamot, internationell koordinator samt vice internationell koordinator.

Vad innebär valberedningsarbete i praktiken?

  • Valberedningen bereder de val som äger rum på Studeranderådets Stormöte.
  • Valberedningen informerar studentmedlemmarna om Studeranderådets förtroendeposter och hur medlemmarna går till väga för att kandidera eller nominera.
  • Valberedningen inhämtar nödvändig kunskap om kandidaterna, deras kvalifikationer och erfarenheter som kan vara relevanta för de uppdrag som vederbörande kandiderar till.
  • Valberedningen lämnar en muntlig presentation av de skäl som legat till grund för valberedningens nominering av enskild kandidat till Studeranderådets Stormöte.
  • Valberedningen bifogar till Studeranderådets Stormötes möteshandlingar den motivering valberedningen har för förordandet av de föreslagna kandidaterna.

 

Vad innebär det att vara sammankallande i valberedningen?

  • Som sammankallande kallar du valberedningen till möten.
  • Du agerar mötesordförande vid valberedningens möten.
  • Du har ett särskilt ansvar för att arbetet går framåt.