Kandidera till Studeranderådets valberedning

Kandidera till Studeranderådets valberedning 21/22

Psykologförbundets Studeranderåd söker nu en sammankallande för valberedningen samt valberedningsledamöter under verksamhetsåret 21/22. Ansökan är öppen mellan 22 september och 6 oktober. Kandidaterna presenteras och väljs in på Studeranderådets Stormöte den 23-24 oktober.

För att kunna kandidera behöver du vara studentmedlem i Psykologförbundet. Om du inte redan är medlem så blir du medlem här: https://www.psykologforbundet.se/Medlemskapet/medlemskapsansokan-ny/

Hör av dig om du har några frågor!
Vi ser fram emot din ansökan!

Läs här om vår hantering av dina personuppgifter

Psykologförbundet ansvarar för personuppgiftsbehandlingen när du lämnar dina personuppgifter i kandideringsformulären.

Ändamålet med att samla in ditt namn och din e-postadress i samband med att du kandiderar är att vi ska kunna kontrollera att du är medlem i förbundet, samt att vi ska kunna ta kontakt med dig angående din kandidering.

Det krävs att vi har en s.k. rättslig grund för de personuppgiftsbehandlingar som vi utför. I det här fallet är den rättsliga grunden intresseavvägning, d.v.s. Psykologförbundets berättigade intresse för att behandla dina uppgifter är att kunna hantera den kandidering du gör i enlighet med de krav som ställs i våra stadgar, samt att kunna kontakta dig angående kandideringen om den skulle vara ogiltig.

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge vi behöver uppgifterna för de ändamål vi angett ovan. 

Uppgifterna du lämnar till oss hanteras framförallt internt inom förbundsorganisationen. De hanteras också av de IT-leverantörer med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal, och som endast behandlar uppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner

Information om dina rättigheter enligt GDPR och hur du kontaktar oss och vårt Dataskyddsombud angående personuppgiftsbehandlingen hittar du i vår personuppgiftspolicy