Vice internationell koordinator

Uppdraget som vice internationell koordinator

Vice internationell koordinator ersätter ordinarie när denne inte är tillgänglig, vänligen se uppdragsbeskrivning för internationell koordinator. Vidare stöttar du den internationella koordinatorn i hens arbete. Ni bestämmer gemensamt hur ert samarbete ska se ut. I detta uppdrag är du inte ledamot i Studeranderådets styrgrupp. Vice internationell koordinator väljs på ett år. Uppdraget är inte arvoderat.

Den vi söker

Vice internationell koordinator ska vara psykologstudent vid ett lärosäte i Sverige samt medlem i Sveriges Psykologförbund. Det är meriterande ifall du har erfarenhet av arbete från en förening eller organisation som jobbar med psykologstudenter, t.ex. Studeranderådet, SACO eller Psykologstudent Sverige. Det är även meriterande att ha erfarenhet av annat styrelsearbete samt marknadsföring.

Först och främst är det viktigt att du är intresserad av frågor som rör psykologstudenter och professionen internationellt. Rollen som internationell koordinator kräver både självständigt arbete och arbete i grupp. Därför är det viktigt att du som person är strukturerad; att du kan planera och organisera ditt arbete samt att du kan sätta och hålla deadlines. Då internationella koordinatorn samarbetar med många ser vi gärna att du är relationsskapande; att du är utåtriktad och värnar om relationer. En viktig del av uppdraget är att kommunicera det som händer i EFPSA till Studeranderådet och vice versa, vilket ställer krav på att du som internationell koordinator effektivt och tydligt kan förmedla information, både på svenska och engelska.

Nominering 

Nomineringsperioden var mellan 20 januari och 9 februari 2023.

Vid frågor, mejla valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se