Vice ordförande i Studeranderådet

Uppdraget som vice ordförande i Studeranderådet

Vice ordförande är tillsammans med ordförande ansvarig för Studeranderådets verksamhet. Tillsammans leder ni och strukturerar upp styrgruppens arbete. Som vice ordförande har du huvudansvaret för den interna verksamheten inom organisationen. Du stöttar de lokala studentföreningarna i deras arbete med att arrangera aktiviteter och rekrytera nya medlemmar. Administrativa uppgifter som att boka lokaler och hotell inför Studeranderådets möten brukar tillfalla vice ordförande. Vice ordförande väljs på ett år och uppdraget är årsarvoderat.

Den vi söker

Vice ordförande ska vara psykologstudent vid ett lärosäte i Sverige samt medlem i Psykologförbundet. Tidigare erfarenhet av ledarskap och styrelse/föreningsarbete är meriterande.

Som vice ordförande bör du ha ett intresse för frågor som rör psykologstudenter. Då vice ordförande har huvudansvaret för den interna verksamheten ser vi det som viktigt att du är lyhörd; att du är mottaglig inför och intresserad av studentmedlemmarnas önskemål och synpunkter. Du har en god kommunikativ förmåga; du kan tydligt förmedla information skriftligt och muntligt. Slutligen är det viktigt att du är strukturerad; du kan planera arbete och hålla deadlines.

Nominering 

Nomineringsperioden var mellan 20 januari och 9 februari 2023.

Vid frågor, mejla valberedning.studeranderadet@psykologforbundet.se