Nätverk och samarbeten

Psykologförbundets Studeranderåd samarbetar med olika organisationer. Här har vi samlat de organisationer som vi arbetar närmast med.

Psykologstudent Sverige (PS)

PS är en politiskt obunden förening av och för psykologstudenter och PTP. PS arrangerar de årliga PS-kongresserna och stöttar på olika sätt studiesocialt engagemang. Deras fokus ligger på att främja möten, inspiration och kunskapsdelning över lärosätesgränserna.

Saco studentråd

Saco studentråd samlar studentsektionerna inom Sacos medlemsförbund. Det innebär att de representerar över 100 000 studenter, som i sin tur är samlade i 18 olika fackförbund. Saco studentråd påverkar utbildnings-och arbetsmarknadspolitik utifrån studenters och nyutexaminerades situation. Saco studentråd delar Sacos vision om att utbildning ska löna sig, och ser gärna att det sker direkt efter att du är klar med din utbildning. Varje år anordnas Kongressen som är Saco studentråds högsta beslutande organ, där Studeranderådet har två kongressombud. Under året kallar Saco studentråd dessutom till medlemsråd och ordföranderåd, där förtroendevalda inom Studeranderådet kan träffa studenter från andra fackförbund.

Nordiska Psykologförbundens Samarbetskommitte Studenter (SAKS)

Psykologförbundet Studeranderåd är medlemmar i SAKS som grundades 2015 med målet att skapa en plattform för studentrepresentanter från de sex nordiska Psykologförbunden att mötas och samarbeta, dela kunskap, diskutera politiska frågor och främja kommunikation. Studentrepresentanter från varje nordiskt land träffas 2 gånger per år. 

European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA)

EFPSA är en europeisk studentfederation som i dagsläget samlar 33 medlemsorganisationer, där Psykologförbundets Studeranderåd är en av dem. EFPSAs uppdrag är att förena psykologistuderande på en europeisk nivå för att berika deras förståelse och tillämpning av psykologisk kunskap. EFPSAs uppdrag är också att uppmuntra till färdighetsutveckling för att bidra med förbättringar i fältet, ha en positiv inverkan på samhället och samhällets uppfattning av psykologi, samt stödja vetenskapligt, kulturellt och socialt utbyte mellan psykologistudenter, akademiker och yrkesverksamma.