EuroPsy

EuroPsy, det europeiska psykologcertifikatet, utvecklades av European Federation of Psychological Associations, EFPA.

I Sverige är det Sveriges Psykologförbund, via en nationell ackrediteringskommittée som administrerar EuroPsy-systemet.

 

Huvudsyften med EuroPsy är att

• garantera utbildningsnivå, yrkeskompetens och etiskt bemötande för klienter och uppdragsgivare.

• underlätta psykologers rörlighet och möjligheter att tjänstgöra i olika europeiska länder

• ge psykologer möjlighet att skaffa fortlöpande och specialiserad utbildning i hela Europa