EuroPsy

EuroPsy är den europeiska standarden för psykologer

EuroPsy kompletterar nationella standarder och hjälper allmänheten att identifiera om en psykolog kan anses vara behörig att behörig att utöva sin profession i ett visst område. Det europeiska psykologcertifikatet, utvecklades av Europeiska Federation of Psychologists Association, EFPA.

EuroPsy tilldelas psykologer som uppfyller en lista med utbildningskrav och yrkesmässiga krav.
EuroPsy implementeras i hela Europa från och med 2010.
EuroPsy har upprättats av Europeiska Federation of Psychologists Association

I Sverige är det Sveriges Psykologförbund, via en nationell ackrediteringskommittée som administrerar EuroPsy-systemet.