EuroPsy

EuroPsy är den europeiska standarden för psykologer

EuroPsy kompletterar nationella standarder och hjälper allmänheten att identifiera om en psykolog kan anses vara behörig att behörig att utöva sin profession i ett visst område. Det europeiska psykologcertifikatet, utvecklades av Europeiska Federation of Psychologists Association, EFPA.

EuroPsy tilldelas psykologer som uppfyller en lista med utbildningskrav och yrkesmässiga krav.
EuroPsy implementeras i hela Europa från och med 2010.
EuroPsy har upprättats av Europeiska Federation of Psychologists Association

Psykologförbundet utfärdade totalt 53 EuroPsy-certifikat under perioden 2019–2023, men beslutade i december 2023 att inte fortsätta med detta arbete. Främsta anledningen till beslutet är förbundets nya strategiska inriktning. Ditt certifikat gäller till slutdatum men kommer inte att kunna förnyas.