Specialistutbildning

Välkommen till specialistutbildningen för psykologer. 

Ackrediterade kurser


Till kurskatalogen

Välkommen till
specialistutbildningen för psykologer

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

Specialistbehörighet ges i dag inom tre områden:
Klinisk psykologi, Pedagogisk psykologi och Arbets- och organisationspsykologi.
Läs mer om specialistbehörighet för psykologer

Vill påbörja Specialistutbildningen

Här finner du information om
ansökan, utbildningens
uppbyggnad och
de olika utbildningsmomenten

Läs mer.. 

Går Specialistutbildningen

Här finner du information om
utbildningsmomentens kriterier,
formella krav och praktisk information
om hur du registrerar dina meriter 

Läs mer.. 

Anordnar specialistkurser

Kriterier och formella krav för
ackrediterade specialistkurser, samt
tillvägagångssätt för 
ackrediteringsansökan.

Läs mer..

Kontakt angående
specialistfrågor


Vanliga frågor FaQ

Ordinarie Telefontid:
Torsdagar 13.30-15.00

08 567 06 400

Maila gärna ditt ärende

till:
specialist
@psykologforbundet.se