Välkommen till Psykologföretagarna

Psykologföretagarna inom Psykologförbundet är servicebolaget för psykologer som är egna företagare

 Servicebolagets främsta uppgift är att stötta dig som egenföretagare med information och rådgivning med fokus på företagarfrågor.

Visionen är att göra psykologerna starka på marknaden genom bland annat opinionsbildning, Psykologiguiden.se och möjligheter till nätverk.

För att kunna ansluta sig krävs medlemskap i Psykologförbundet.