Barn- och ungdomspsykologi

Psykologyrket avspeglat genom 50 års yrkeserfarenhet
Gerty Fredriksson

Jag funderade mycket på rubriken ovan och hur jag skulle gå tillväga, det skulle ju inte enbart bli min egen yrkeshistoria. Jag kom fram till att yrkets utveckling i allra högsta grad avspeglades genom de utbildningar jag under årens lopp själv genomgått eller anordnat för andra psykologer.
Läs artikeln


Från barnbyn Skå till Ericastiftelsen
Siv Boalt Boëthius

I det följande berättar jag om mina tankar som tonåring om psykologyrket, som egentligen inte fanns då, om de första åren med studier och praktik och om mitt första arbete på Barnbyn Skå. Att gå från Barnbyn till Ericastiftelsen innebar att möta en annan värld, men där det under ytan fanns många likheter.
Läs artikeln


En socialtjänstpsykolog berättar

Birgit Lundin

Redogörelsen handlar om hur en psykolog inom Socialtjänsten arbetade med ärenden kring sexuella övergrepp mot barn. Artikeln skrevs 1988 och ingår i samlingsvolymen ”Ett barn far illa” som gavs ut på Psykologiförlaget 1989.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående tre artiklar Barn- och ungdomspsykologi