Nyheter

Stärkt maktposition för Psykologförbundets ordförande

2024-06-18

”Att engagera sig fackligt som student ger en ovärderlig inblick i vår framtida profession”

2024-05-27

Olivia Rosén vinner Lilla Psykologpriset 2024

2024-05-03

Här hittar du de senaste remissvaren

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27