Nyheter

Ledare i DN: "Den psykiatriska vården för unga behövde stärkas redan innan corona"

2021-07-21

Stärkt elev- och studenthälsa på agendan i Almedalen

2021-07-06

Se Psykologförbundets medverkan online i Almedalen

2021-07-02

Bloggar

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

Här hittar du de senaste remissvaren

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. SOU 2021:11

2021-07-09

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

Aktuellt med anledning av covid-19

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...