Nyheter

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Bloggar

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

Regeringens budget kommer att innebära besparingar

2022-11-09

Aktuellt om Ukraina

Här hittar du Psykologförbundets samlade information och nyheter med anledning av kriget i Ukraina.

Här hittar du de senaste remissvaren

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

2022-12-13