Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Här hittar du de senaste remissvaren

Remissvar: Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

2024-02-29

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27