Nyheter

Ny avgift till Akademikernas a-kassa

2020-09-18

En rad småsatsningar löser inte problemen med den psykiska ohälsan

2020-09-18

Sacoförbund: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18

Här hittar du de senaste remissvaren

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

2020-03-09

Aktuellt med anledning av covid-19

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

Bloggar

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Pride 2020

2020-07-31

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20