Nyheter

"Dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet"

2023-05-25

"Viktigt att tillsynen fungerar"

2023-05-24

"Låt psykologer vara med att organisera BUP"

2023-05-24

Bloggar

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

Här hittar du de senaste remissvaren

Remiss: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

2023-05-16

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Aktuellt om Ukraina

Här hittar du Psykologförbundets samlade information och nyheter med anledning av kriget i Ukraina.