Nyheter

Ny rapport: "Mänskliga beteenden grundläggande för pandemin"

2021-06-14

Psykologförbundet på Altinget debatt "Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden"

2021-06-11

Psykologförbundet om förslagen i regeringens utredning

2021-06-07

Bloggar

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

2021-01-29

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

Här hittar du de senaste remissvaren

Delbetänkande av Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-05-31

Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

2021-03-10

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

Aktuellt med anledning av covid-19

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...