Sveriges bästa lönestatistik för psykologer!

Nyheter

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

2020-11-18

Unik tjänst som specialistpsykolog – först i Sverige

2020-11-06

Psykologförbundet tar dataintrånget hos det finska psykiatricentret Vastaamo på största allvar

2020-10-26

Bloggar

Psykologförbundets ordförande kommenterar regeringens beslut om nya restriktioner

2020-11-17

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Pride 2020

2020-07-31

Här hittar du de senaste remissvaren

LAS-utredningens betänkande, En moderniserad arbetsrätt

2020-10-28

God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)

2020-09-11

Aktuellt med anledning av covid-19

Småföretagare får a-kassa

2020-06-26

Regeringen har lyssnat på bland annat Sacos vädjan om att inte glömma småföretagarna.

Saco driver frågan om lättnader för företagare med enskild firma

2020-05-06

Saco har tillsammans lyft frågan till regeringens samordnare Anders Ferbe, om bl a lättnader för...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...