Nyheter

”Mänskliga möten måste finnas i psykiatrin”

2023-11-21

Ny rapport om kunskapsstyrning: "Expertgrupperna saknar nödvändig kompetens, fler professioner behövs!"

2023-11-07

World Mental Health Day 2023: ”Psykisk hälsa – en mänsklig rättighet alla dagar”

2023-10-10

Här hittar du de senaste remissvaren

Remissvar: Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)

2023-11-27

Remissvar: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd, Ds 2023:23 (S2023/02208)

2023-11-13