Nyheter

Erica Mattelin får Stora Psykologpriset 2021

2022-01-26

Psykologförbundets hemsida får ny grafisk profil

2022-01-18

Nytt avtal för psykologer i kommuner, kommunala bolag och regioner

2021-12-21

Bloggar

Vem är det som kör, egentligen?

2021-12-10

Kristina Taylor: "Vi måste lyssna på föräldrarna"

2021-11-23

Kristina Taylor: "Barnrättsbyråns rapport är plågsam läsning"

2021-10-28

Här hittar du de senaste remissvaren

Anvisning kring dokumentation samt juridiskt ramverk kring psykologuppdrag inom Kriminalvården (Dnr 2021-20324, 2019-6789)

2022-01-25

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69

2021-12-21