Nyheter

Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

2023-09-20

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2023

2023-09-08

Anmälningsplikten strider mot mänskliga rättigheter och vår yrkesetik

2023-09-01

Bloggar

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

Här hittar du de senaste remissvaren

Remissvar: Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja, SOU 2023:5 (S2023/00440)

2023-06-20

Remissvar: Nationellt kunskapsstöd om försäkringsmedicin i hälso- och sjukvården

2023-06-20

Aktuellt om Ukraina

Här hittar du Psykologförbundets samlade information och nyheter med anledning av kriget i Ukraina.