Nyheter

Primärvårdspsykologer arrangerade träff i Göteborg

2023-03-27

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2023-03-22

Kollektivavtalet - för en tryggare anställning

2023-03-17

Bloggar

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

Här hittar du de senaste remissvaren

Remissvar: Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

2023-02-07

Remiss: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

2022-12-13

Aktuellt om Ukraina

Här hittar du Psykologförbundets samlade information och nyheter med anledning av kriget i Ukraina.