Mödra- och barnhälsovård

Psykolog – varför? Och hur blev det?
Birgitta Rydén

En berättelse om sitt arbete som psykolog under fem decennier. Hon ger här en tillbakablick över sin mångskiftande verksamhet som psykolog. Hon började som barnpsykoterapeut på Stefansgården i Göteborg 1960, var med om att bygga upp en barnpsykologisk enhet vid barnkliniken i Uddevalla.
Läs artikeln


Psykolog inom Mödrahälsovård och Barnhälsovård under 20 år
Karin Sidén

Efter tio år som arbetspsykolog inom yrkesinriktad rehabilitering vid bland annat AMI i Malmö flyttade Karin till Halmstad 1986 och började som psykolog inom mödra- och barnhälsovården med uppdrag mot sju barnavårdscentraler.
Läs artikeln
Här finns en pdf med ovanstående två artiklar Mödra- och barnhälsovård