Lön vid nyanställning

Utvecklingen mot en individuell och differentierad lönesättning på arbetsmarknaden har lett till skiftande ingångslöner.

Ingångslönen kan variera med flera tusen kronor beroende på arbetsgivare. Marknadskrafterna och arbetsmarknadsläget påverkar förutsättningarna och skillnaderna kan vara stor mellan sektorer och regioner.

Förbered dig!

Det är viktigt att förbereda sig inför löneförhandlingen. Det ideala förhandlingsläget är när du blivit erbjuden tjänsten, så försök avvakta med lönediskussionen tills du blivit erbjuden jobbet.

  • Fundera på vilken lön och förmåner du ska begära.
  • Hur ser löneläget ut på arbetsplatsen?

Skaffa dig kunskap om lönerna med hjälp av SACO lönesök på hemsidan eller kontakta lokala facket.
Bestäm vilken lön du vill ha och lägg dig lite högre – så du har prutmån. Bestäm också vilken lön som är den lägsta du kan tänka dig.
Klicka på länken "Lönesamtal" så får du mer hjälp"

Viktiga utgångspunkter

Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönen ska bestämmas av hur svårt och ansvarsfullt arbetet är och av din skicklighet.


Ställ dina lönekrav utifrån:

  • Kunskaper & färdigheter så som din utbildning/erfarenhet, din problemlösningsförmåga, dina sociala färdigheter etc.
  • Ansvar för materiella resurser och information, för människor, för planering, utveckling, budget och ekonomi, resultat, arbetsledning.
  • Vilka resultat du uppnått är också viktigt men kanske inte lika aktuellt vid en nyanställning.
  • Löneläget för psykologer i olika delar av landet.