2013-05-16

Psykologassistent

Rekommendationer antagna av förbundsstyrelsen 2016-04-09

"Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent".

Rekommendationerna innefattar bl a frågor om behörighet, ansvarsfördelning, vem som kan vara psykologassistent, exempel på arbetsuppgifter.

Läs/ladda hem rekommendationerna här