Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring, förutsatt att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Avgiftskategori:

Ordinarie avgift:

Yrkesverksam medlem  
Inkomst 0-4 999 kr/mån 95 kr / mån
Inkomst 5 000-6 999 kr/mån 145 kr / mån
Inkomst 7 000-12 999 kr/mån 215 kr / mån
Inkomst 13 000-16 999 kr/mån 295 kr / mån
Inkomst 17 000-27 999 kr/mån 355 kr / mån
Inkomst 28 000-39 999 kr/mån 380 kr / mån
Inkomst 40 000 kr/mån < 425 kr / mån
   
Studerande 30 kr / mån
PTP tjänst 145 kr / mån

Pensionär*

Kompletteringsmedlem**

70 kr / mån

145 kr / mån

Passiv medlem 70 kr / mån
Dubbelanslutna SULF, doktorander 95+100=195 kr /mån
Dubbelanslutna SULF, lärare 145+192=337 kr/mån
Medlem som anslutit sitt företag till Psykologföretagarna 185 kr / mån
Serviceavgift till Psykologföretagarna (exklusive moms), debiteras ditt företag (avdragsgill) 200 kr / mån


Ansök om medlemsskap i Akademikernas a-kassa - AEA 
här. Om du har frågor om a-kassan kontakta AEA på telefon: 08-412 33 00.

Medlemsavgiften till Psykologförbundet baseras på bruttoinkomsten per månad. Som inkomst räknas lön, inkomst från egen rörelse, ersättning från försäkringskassan (vid sjukdom och vård av barn), A-kasseersättning och utbildningsbidrag. 

Bankgironummer för OCR-inbetalning av medlemsavgift:

Sveriges Psykologförbund 5326-3083

Psykologföretagarna 5326-7043

Nedsättning av medlemsavgiften kan förekomma vid anslutning till annan facklig organisation (se nedan). Tillfällig nedsättning eller befrielse från medlemsavgift kan också beviljas efter särskild ansökan.

Systemet baserar sig på att medlemmarna meddelar sina inkomster till kansliet så snart de fått ändrade inkomstförhållanden. Skulle man under året få en förändrad inkomst, p.g.a. exempelvis arbetslöshet eller nytt arbete, ändras avgiften månaden efter att inkomstförändring meddelats kansliet.