Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring, förutsatt att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Det finns möjlighet till reducerad avgift för dig som gör PTP, är arbetssökande etc, se mer information nedan.

Följande medlemsavgifter gäller fr om 1 januari 2024

Kategori Avgift
Ordinarie avgift  370 kr/mån
Reducerad avgift 185 kr/mån
Studentavgift  10 kr/mån
Senioravgift (pensionär)             70 kr/mån


(Dessa gäller medlemsavgiften i förbundet. Avgift i t.ex. Psykologföretagarna eller nationell förening tillkommer.)

Reducerad avgift
Det finns möjlighet till reducerad avgift på 185 kr för dig som är medlem i Psykologföretagarna, gör PTP, kompletterar din utländska utbildning, är heltidsarbetssökande, föräldraledig på heltid, eller är heltidssjukskriven (från dag 91).
Reducerad avgift gäller inte för deltidsarbete.

Du som är medlem i Psykologföretagarna har reducerad medlemsavgift i förbundet på 185 kr, men den totala månadskostnaden blir 385 kr då medlemskap i Psykologföretagarna kostar 200 kr i månaden.

Automatisk reducerad avgift
Du som står registrerad som medlem i Psykologföretagarna, PTP, kompletteringsmedlem och som dubbelansluten doktorand får per automatik reducerad avgift om 185 kr.

Även du som har anmält föräldraledighet, sjukskrivning och arbetslöshet får reducerad avgift fram till det datum du meddelat.

Dubbelansluten
För dig som är dubbelansluten i förbundet och Sulf regleras avgiften i avtal. Är du lärare ska avgiften vara samma som för PTP-psykologer, dvs 185 kr i månaden. Doktorander betalar förbundets lägsta medlemsavgift vilket är 185 kr i månaden.

Om du har frågor
Har du frågor gällande din medlemsavgift kan du kontakta förbundets medlemsregister via e-post: medlemsregistret@psykologforbundet.se eller telefon: 08-567 064 30.