Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring, förutsatt att du är medlem i Akademikernas a-kassa.

Det finns möjlighet till reducerad avgift för dig som gör PTP, är arbetssökande etc, se mer information nedan.

Det har länge funnits ett behov av ett avgiftssystem som är enkelt att förstå och att administrera, både för medlemmar och för förbundskansli. Medlemsavgiften har tidigare varit baserad på vilken inkomst du som medlem uppgett till förbundet. En inkomstbaserad avgift har ställt stora krav på dig som enskild medlem att meddela korrekt inkomstunderlag till förbundet. Exempelvis har de med en inkomst mellan 28 000–39 999 kr i månaden haft en avgift på 380 kr i månaden.

För att skapa större tydlighet för både befintliga och potentiella medlemmar beslutade kongressen 2016 att förbundsstyrelsen till kongressen 2020 skulle se över medlemskategori- och avgiftssystemet för att ta fram ett system med färre avgiftskategorier. I praktiken innebär det nya avgiftssystemet att du slipper uppdatera inkomstförändringar kontinuerligt.

 (Detta gäller medlemsavgiften i förbundet. Avgift i t.ex. Psykologföretagarna eller nationell förening tillkommer.)

Reducerad avgift
Det finns möjlighet till reducerad avgift på 180 kr för dig som är medlem i Psykologföretagarna, gör PTP, kompletterar din utländska utbildning, är heltidsarbetssökande, föräldraledig på heltid, eller är heltidssjukskriven (från dag 91).
Reducerad avgift gäller inte för deltidsarbete.

Du som är medlem i Psykologföretagarna har reducerad medlemsavgift i förbundet på 180 kr, men den totala månadskostnaden blir 380 kr då medlemskap i Psykologföretagarna kostar 200 kr i månaden.

Automatisk reducerad avgift
Du som står registrerad som medlem i Psykologföretagarna, PTP, kompletteringsmedlem och som dubbelansluten doktorand får per automatik reducerad avgift om 180 kr.

Även du som har anmält föräldraledighet, sjukskrivning och arbetslöshet får reducerad avgift fram till det datum du meddelat.

Dubbelansluten
För dig som är dubbelansluten i förbundet och Sulf regleras avgiften i avtal. Är du lärare ska avgiften vara samma som för PTP-psykologer, dvs 180 kr i månaden. Doktorander betalar förbundets lägsta medlemsavgift vilket är 180 kr i månaden.

Om du har frågor
Har du frågor gällande din medlemsavgift kan du kontakta förbundets medlemsregister via e-post: medlemsregistret@psykologforbundet.se eller telefon: 08-567 064 30.