Ansökan om medlemskap

Om mig

VIKTIG INFO för legitimerade psykologer! Alla personer som i ansökan uppger att de har legitimation kontolleras mot Socialstyrelsens register. Handläggningstiderna för dessa ärenden har förlängts, vilket tyvärr innebär att även vår handläggningstid för dessa ansökningar förlängts. Vi behandlar alla ansökningar så snart vi kan.