Utträde

Vi tycker att det är tråkigt att du väljer att lämna förbundet men vill tacka dig för din tid som medlem. Önskar du bli medlem på nytt är du givetvis välkommen tillbaka till förbundet.

Vi vill ändå samtidigt informera dig om några av de saker som kommer att förändras för dig när medlemskapet upphör: 

  • Den inkomstförsäkring som ingår i avgiften upphör. Om du tecknar ett nytt medlemskap träder denna försäkring i kraft efter ett års medlemskap.
  • Möjligheten till fackligt och juridiskt stöd och service i din relation till arbetsgivaren upphör.
  • Möjligheten till stöd och service i professionsfrågor, inkl etiska frågeställningar, upphör.
  • Du kan inte längre åberopa att du genom ditt medlemskap omfattas av förbundets etiska riktlinjer.
  • Om du är egen företagare och haft ett medlemskap i Psykologföretagarna kommer den företagsförsäkring du haft genom detta medlemskap att upphöra (vilket innebär att du enligt lag måste skaffa en ny patientförsäkring).

 Obs! Glöm inte att säga upp eventuellt tilläggsförsäkring till inkomstförsäkringen.


Har du frågor kring utträde kan du kontakta Medlemsregistret genom att antingen mejla medlemsregistret@psykologforbundet.se eller ringa 08 567 064 30. 

För att säga upp ditt medlemskap i Sveriges Psykologförbund laddar du ned blanketten nedan, fyller i och skickar till:

Medlemsregistret
Box 3287
103 65 Stockholm

OBS! Utträde beviljas kommande månadsskifte tex om en medlem begär utträde 20230506 och blir utträdet 20230531.