Utträde

Har du frågor kring utträde kan du kontakta Medlemsregistret genom att antingen mejla medlemsregistret@psykologforbundet.se eller ringa 08 567 064 30. 

Om du vill säga upp ditt medlemskap i Sveriges Psykologförbund laddar du ned blanketten nedan, fyller i och skickar till:

Medlemsregistret
Box 3287
103 65 Stockholm

OBS! Utträde beviljas kommande månadsskifte tex om en medlem begär utträde 20190506 och blir utträdet 20190531.