Nyheter

Utbildad utanför EU - nytt system för ansökan om legitimation

2016-09-16

Socialstyrelsen kommer från och med den 1 oktober införa ett nytt system för legitimation för...

Intressant avgörande om testsekretess

2016-09-16

Nyligen avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen ett mycket intressant mål som gällde frågan om...

Ny PTP rapport visar positiv utveckling men utmaningar finns

2016-09-12

Mycket är sig likt i 2016 års PTP- undersökning jämfört med 2013 års undersökning. Men skillnader...

Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

2016-09-05

Den 19 augusti lämnade AkademikerAlliansen (där Psykologförbundet är medlem) tillsammans med SKL...

Psykologtidningen får ny chefredaktör

2016-09-01

Lennart Kriisa tillträder som ny chefredaktör för Psykologtidningen 1 oktober. Lennart Kriisa har...

Förföljelsen av akademiker i Turkiet ett hot mot demokratin

2016-07-24

Akademiker förföljs och åsiktsfrihet och fri rörlighet för forskare begränsas. Detta innebär ett...

Muhic Adimir

2016-04-25

Förtroendevald SACO-S representant på Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet i Stockholm

Avtalsrörelsen – vad är på gång?

2016-04-22

Sveriges Ingenjörer och Unionen har tidigare varslat om strejk mot den privata tjänstesektorns...

Varför ska jag bli förtroendevald?

2016-04-22

Elin Eos, ombudsman Psykologförbundet

Att jobba fackligt

2016-04-22

Tove Gelin, ordförande i Psykologföreningen i Göteborgs stad

Varsel om strejk

2016-04-06

Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag varslat om strejk mot den privata tjänstesektorns...

Arbetsgivares ansvar skärps

2016-03-31

Idag den 31 mars börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social...

Psykologförbundet föreslår ny organisationsmodell för psykiatrin

2016-03-31

Patienten i centrum, ökad tydlighet i yrkesrollerna, öppen och transparent vård. Det är några av...

Jämlik vård

2016-02-29

Psykologförbundet kräver i debattartikel idag jämlik vård även vid psykologisk behandling.

En tredjedel av Sveriges vårdcentraler saknar psykolog

2016-02-23

33 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken h...

Ansökan om aktivitetsmedel för 2016

2016-01-20

Som psykologförening kan ni nu ansöka om bidrag till 2016 års verksamhet. Föreningen kan söka...

Nytt om behörighet

2015-12-18

Från den 1 januari 2016 kommer behörigheten att utöva ett yrke att gälla från och med den dag...

Regeringen satsar på kompletterande utbildning

2015-12-17

Regeringen har identifierat behov av kompletterande utbildningar för personer med utländsk...

Liten grupp, men stark och synlig

2015-12-11

Utnyttja litenheten och se er som en stark grupp. Gör er synliga och sänd ut budskap på rätt...

Psykologerna flyr Eskilstuna kommuns skolor

2015-12-09

Psykologerna flyr Eskilstuna kommuns skolor. Av tio tjänster är inom kort bara två och en halv...