Nyheter

Regeringen lanserar snabbspår för hälso- och sjukvårdsyrken

2015-12-08

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden har regeringen fört samtal m...

Socialstyrelsen JO-anmäld
Vägrar följa dom om psykologer med examen från länder utanför EU

2015-12-01

Psykologen Niloufar Jalali-Moghadam fick inte sin iranska examen överförd till en svensk...

Två psykologstudenter i Sacos studentråds styrelse

2015-11-30

Kristina Öster omvaldes som ordförande för Saco studentråd och Carl Hellström valdes till ledamot.

Remissvar
Barns och ungas rätt vid tvångsvård SOU 2015:71

2015-11-23

Psykologförbundet är positivt till utredningens betänkande i stort och delar utredningens slutsat...

Remissvar
Rapport från Bergwallkommissionen SOU 2015:52

2015-11-20

Psykologförbundet är i grunden positivt till utredningens betänkande men har synpunkter på vissa...

Psykologförbundet deltar i hearing om psykisk hälsa

2015-11-18

Under året har Socialdepartementet träffat olika aktörer som har direkt påverkan kring frågan om...

Ny upphandlingsmodell riskerar ge lönedumpning

2015-10-28

Anställda som utför arbete inom ramen för en upphandling ska ha villkor som motsvarar...

Dom i förvaltningsrätten
Psykologer från länder utanför EU får nytt hopp

2015-10-20

Se intervju i Rapport med Anders Wahlberg angående att Förvaltningsrätten gett Socialstyrelsen...

Psykologers arbetsmiljö undersökt

2015-10-05

Tillsammans med Lunds universitet har Sveriges Psykologförbund undersökt medlemmarnas arbetsmiljö...

Upprop från Sveriges Psykologförbund
I flyktingkatastrofens spår
- psykologer erbjuder sin kompetens.

2015-10-03

Uppropet är enhälligt antaget av Sveriges Psykologförbunds rådskonferens 2 okt 2015

EFPA - Europeiska psykologernas organisation
Alla Europas länder måste hjälpas åt för att lösa flyktingkatastrofen

2015-09-23

The community of psychologists in Europe, represented by the European Federation of Psychologists...

Kraftig brist på skolpsykologer i landet

2015-09-16

Rekommendationen från Sveriges Psykologförbund är 500 elever per skolpsykolog. I Skåne är snittet...

Därför avslutades omställningsförhandlingarna

2015-09-14

Svenskt Näringsliv avslutade förhandlingarna med PTK om ett nytt omställningsavtal för 850 000...

Omställningsförhandlingarna avslutade

2015-09-04

Vi har tagit del av beskedet att Svenskt Näringsliv och PTK inte går vidare i förhandlingarna om...

Tjänstemän i American Psychological Association inblandade i missbruk av förhörstekniker

2015-07-14

Den 10 juli 2015 publicerade den Amerikanska Psykologföreningen (APA) rapporten från den oberoend...

Vet chefen hur du mår? Kan chefen påverka den psykiska ohälsan?

2015-07-01

Antalet pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser ökade med 48 procent mellan 2012-2014 och utgö...

Quick, incest & skakvåld – etiska frågor kring experters roll i rättsprocesser

2015-07-01

Det är inte ovanligt att läkare eller psykologer inkallas som sakkunniga för att medverka till...

Kroppen – ett formbart projekt perfekt?

2015-07-01

Vi är besatta av att få den perfekta kroppen. Vilket inflytande har media, kulturen, familj och...

Krav på förbud mot oseriös behandling

2015-06-30

På debattsidan idag i DN kräver Psykologförbundet med flera att oseriös behandling av psykiskt...

Nytt pensionsavtal inom staten ger ökad flexibilitet

2015-06-30

"Med detta avtal lyckas man trygga kompetensförsörjningen inom staten." Anders Wahlberg,...