Nyheter

Olegitimerade psykologer anställs på ordinarie tjänster

2015-06-24

Landstinget i Blekinge har så stora problem att anställa legitimerade psykologer att man nu...

Ökande psykisk ohälsa hos psykologer

2015-06-15

Nya siffror från Försäkringskassan visar en ökande psykisk ohälsa hos psykologer.

Möjlighet att påverka, viktigt för psykologföreningen i Skåne

2015-06-04

”Det tar ett tag att komma in i uppdraget men det är verkligen stimulerande och roligt” Så säger...

Fyra psykologer varav en psykologstudent sommarpratar i SR i sommar

2015-06-04

Edvard Moser, Hédi Fried, Kristina Sandborg och Annika Norlin sommarpratar i sommar.

Förtydligande om lönesättning i SLL

2015-05-27

Med anledning av det informationsmaterial som presenterade för anställda inom Stockholms läns...

Nytt beslut gällande ekvivalering av kurser inom ramen för specialistutbildningen för psykologer

2015-05-11

Från och med 2016-01-01 försvinner möjligheten att tillgodoräkna sig enstaka kurser med friståend...

Hearing om psykisk hälsa

2015-04-27

Socialdepartementet och folkhälso- och sjukvårdsministern bjöd idag in till ett möte om framtiden...

Psykologförening ligger steget före och sätter agendan

2015-04-27

”Att dra igång en psykologförening var inte alls så svårt som man kanske skulle tro.”

Psykologförbundet varnar när psykiatrin drar ner

2015-04-24

De sparkrav som politikerna lagt på psykiatrin i Uppsalalandstinget kommer att skapa längre...

Ministern svarar angående långa handläggningstider:
”Jag lovar att vi tar tag i det här”

2015-04-21

Oksana Winbladh har doktorandexamen i psykologi och har jobbat som skol- och chefspsykolog i...

Allt svårare att få jobb för utländska psykologer

2015-04-20

(SVT) Trots att det finns ett stort behov av utbildade psykologer i Sverige är det svårt för...

Anders Wahlberg ny ordförande för AkademikerAlliansens Repskap

2015-04-16

Anders Wahlberg valdes idag till ordförande för AkademikerAlliansens Representantskap.

Förbundsordförande Anders Wahlberg kommenterar Socialstyrelsens brev

2015-04-15

Det är bra att Socialstyrelsen strävar efter att få ner handläggningstiderna och söker medel för...

Svar från Socialstyrelsen om handläggningstiderna

2015-04-15

Så här svarar Socialstyrelsens Generaldirektör Lars Erik Holm angående synpunkterna på...

Utredning om chefer i kommuner och landsting

2015-04-10

Den 23 mars lämnade utredningen ”En kommunallag för framtiden”, som letts av den särskilde...

Stora Psykologpriset gör uppehåll

2015-04-08

Stora Psykologpriset gör ett uppehåll i år men återkommer.

Uttalande från Anders Wahlberg

2015-03-30

Uttalande från Anders Wahlberg: Den debattartikel kring skatter som Saco och LO gemensamt gick ut...

Psykologidagarna återupptas

2015-03-27

Tomas Tranströmer har avlidit

2015-03-26

Poeten, Nobelpristagaren, psykologen och Psykologförbundets hedersmedlem Tomas Tranströmer har...

Orimliga handläggningstider för utlandsutbildade psykologer
att få legitimation

2015-03-18

Psykologförbundet fortsätter sitt arbete för att få ner de orimligt långa handläggningstiderna fö...