Om förbundet

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik

Förbundet bildades 1955 och har cIrka 12 600 medlemmar och tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation.