Om förbundet

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik

Förbundet bildades 1955 och har drygt 10 800 medlemmar  och tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation.