Press

Sveriges Psykologförbund är ett fack- och professionsförbund för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi.

Psykologförbundet bildades 1955, har cirka 12 000 medlemmar och ingår i Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation.

Förutom att driva fackliga frågor så som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med professionsfrågor som rör bland annat etik, psykologiskt ledningsansvar och specialistutbildning för psykologer.

Vid frågor som rör Psykologförbundets arbete och politik eller psykologins roll i samhället, vänligen kontakta pressansvarig (se nedan).

Om du söker psykologer med specialistkunskaper att intervjua, sök på Psykologförbundets webbplats www.psykologiguiden.se under ”Hitta en psykolog”.

Pressansvarig:

Kajsa Heinemann
Mobil: 070 967 64 78
E-post: kajsa.heinemann@psykologforbundet.se