Förbundet byter grafisk identitet, logotyp och symbol under 2022

Bytet av grafisk identitet är en viktig del i att förbundet ska bli tydligare och synligare i frågor som är viktiga för psykologer. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att stärka organisationen.

Framtagandet och bytet av den nya grafiska identiteten ska skapa styrka och görs med stor omsorg om förbundets resurser.

Den nya grafisk identiteten särskiljer och utmärker Psykologförbundet. Den ska ge en samhörighetskänsla och skapa stolthet samtidigt som externa målgrupper och intressenter tydligt ska få intryck av kårens kompetens, stabilitet och ansvarstagande.

Har du frågor om den grafiska profilen?

Kontakta oss på:

post@psykologforbundet.se