Förbundets grafiska identitet, logotyp och symbol

Psykologförbundets grafiska identitet är en viktig del i att förbundet ska bli tydligare och synligare i frågor som är viktiga för psykologer.

Den grafisk identiteten särskiljer och utmärker Psykologförbundet. Den ska ge en samhörighetskänsla och skapa stolthet samtidigt som externa målgrupper och intressenter tydligt ska få intryck av kårens kompetens, stabilitet och ansvarstagande.

Har du frågor om den grafiska profilen?

Kontakta oss på:

post@psykologforbundet.se