Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens presidium


Ordförande

Kristina Taylor
kristina.taylor@psykologforbundet.se
070-967 64 01

1:e vice ordförande
Maria Nermark
Ordförande Region Skåne, Specialist i neuropsykologi
maria.nermark@skane.se

2:e vice ordförande

Annalena Pejok
Psykolog inom primärvård, Västerbotten
annalena.pejok@psykologforbundet.se
0730- 26 96 95

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Isabel Khoure
PTP-psykolog BUP, Region Östergötland

Sara Renström
Psykolog på Rekryteringsmyndigheten, Stockholm

Martina Holmbom
Skolpsykolog, Västernorrland. Specialist i neuropsykologi

Andreas Karlsson
Psykolog inom psykiatrin, Jämtland

Eva-Lena Lindström
Psykolog inom mödra- och barnhälsovård, Västernorrland. Specialist i klinisk psykologi. 

Anders Ordqvist
Psykolog inom företagshälsovård, Västra Götalands Region

Carl Hellström
Psykolog på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i privat regi

Studerandeledamöter

Linus Olsén
Örebro Universitet

Ninni Ahlin
Linköpings Universitet