Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens presidium

 

Ordförande 
Kristina Taylor
kristina.taylor@psykologforbundet.se 
070-967 64 01

1:e vice ordförande
Maria Nermark
Ordförande Region Skåne, Specialist i neuropsykologi
maria.nermark@skane.se


2:e vice ordförande

Annalena Pejok
Psykolog inom primärvård, Västerbotten
annalena.pejok@psykologforbundet.se
0730- 26 96 95

Ledamöter i förbundsstyrelsen

 
Isabel Khoure
PTP-psykolog BUP, Region Östergötland
Sara Renström
Psykolog på Rekryteringsmyndigheten, Stockholm
Martina Holmbom
Skolpsykolog, Västernorrland. Specialist i neuropsykologi
Andreas Karlsson
Psykolog inom psykiatrin, Jämtland
Eva-Lena Lindström
Psykolog inom mödra- och barnhälsovård, Västernorrland. Specialist i klinisk psykologi.
Anders Ordqvist
Psykolog inom företagshälsovård, Västra Götalands Region
Carl Hellström
Psykolog på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i privat regi

Studerandeledamöter

 
Linus Olsén
Örebro Universitet
Ninni Ahlin
Linköpings Universitet