Förbundsstyrelsen

 

Ordförande 
Kristina Taylor
kristina.taylor@psykologforbundet.se 
070-967 64 01

1:e vice ordförande
Anders Ordqvist
Psykolog inom företagshälsovård, Västra Götalands Region


2:e vice ordförande

Isabel Khoure
Psykolog och konsult  
Företagshälsan, Region Västerbotten

 

 

Ledamöter i förbundsstyrelsen

 

 

Kristofer Vernmark 
Psykolog/fil.dr
Linköpings Universitet
Kontaktperson föreningen Digitala psykologer

 

Andreas Karlsson
Psykolog inom psykiatrin, Jämtland
Carl Jenseg
Utredare Socialstyrelsen, Stockholm 
 
Eva Lindman Marko
Skolpsykolog, Upplands Väsby

 
Petter Tunlind

Psykolog och konsult med inriktning barn och unga med funktionshinder, Umeå

 
Maja Straht

PTP-psykolog privat psykiatrimottagning, Lund

 
Josef Neib

Psykolog, enhetschef inom psykiatrin, Gävle

   

Studerandeledamöter

 
 
Johannah Juhlin 
 
Karolinska Institutet 

 
Tobias Skagersten   

Örebro universitet