Förbundsstyrelsen

 

 

Förbundsstyrelsens presidium

 


Se intervju 

Anders Wahlberg
ordförande
Mobil: 0709-67 64 01
E-post:
Anders.Wahlberg
@psykologforbundet.se

 

Se intervju

 

Ulrika Sharifi
1:e vice ordförande
Mobil: 076-856 39 38
E-post:
ulrika.sharifi
@psykologforbundet.se

 

 

Elinor Schad
2:e vice ordförande
E-post: 
elinor.schad
@psy.lu.se
 

 

Ledamöter i förbundsstyrelsen

 

 

Tove Gelin 
E-post: 
Tove_gelin
@hotmail.com

 

Sara Renström
E-post: 
sara.renstrom
@hotmail.com

Björn Hedquist
Se intervju

 

Björn Hedquist
E-post:
bjorn.hedquist
@kbtinstitutet.se

 

Maria Nermark
E-post: 
maria.nermark
@skane.se

 
Se intervju

 

Martina Holmbom
E-post:
martina.holmbom
@gmail.comSe intervju

 

Magnus Rydén
Mobil: 0703 95 55 69
E-post:
magnus.ryden
@arbetsformedlingen.se
 

 

 

Annalena Pejok
Mobil: 0730- 26 96 95
E-post:
info@konsultativpsykologi.se

Studerandeledamöter

 

 

 

Oskar Lorentzi Wall
lorentziwall
@gmail.com 

 

Emma Henning
Emmahenning
@hotmail.com