Förbundskansli

Ledning & Kommunikation

Ulrika Edwinson

Ulrika Edwinson
Förbundsdirektör
E-post:
ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 402
Mobil: 070 96 76 402 

Susanne Bertman

Susanne Bertman
Pressansvarig & redaktör Psykologiguiden
E-post:
susanne.bertman@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06413
Mobil: 070 967 64 13


Kajsa Heinemann
Redaktör
Tel: 070- 967 64 78
kajsa.heinemann@psykologforbundet.se


Anna Härenvik
Kommunikationsansvarig
E-post:
anna.harenvik@psykologforbundet.se
Mobil: 070- 689 64 42

Mahlin Lenerius

Mahlin Levin 
Förbundssekreterare
E-post: 
Mahlin.Levin@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 07
Mobil: 070- 967 64 07

Emily Storm

Emily Storm
Ansvarig för Psykologiguiden
E-post: 
emily.storm@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 406
Mobil: 070- 967 64 06

Kristina Wallin

Kristina Wallin
Webbredaktör
E-post: 
kristina.wallin@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 415

 

Profession & Medlemsfrågor

Jaime Aleite
Förhandlingschef
E-post:
jaime.aleite@psykologforbundet.se
Telefon: 08 -567 064 14

Martin Björklind

Martin Björklind
Professionsstrateg
E-post:
martin.bjorklind@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 11

Maria Enggren Zavisic
Utredare
E-post:
maria.enggrenzavisic@psykologforbundet.se
Mobil: 070 689 64 59

Elin Eos

 

Elin Eos
Ombudsman
E-post:

elin.eos@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 03


Isac Jonsson

Ombudsman
E-post:
isac.jonsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 408

 

Leif Pilevång

Leif Pilevång
Ombudsman
E-post:
leif.pilevang@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 10

Nils Erik Solberg

Nils Erik Solberg 
Förbundsjurist
E-post:
nilserik.solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 12

Linda Solberg

Linda Solberg
Förhandlingssekreterare
Föräldraledig


 


Emelie Öhman Fuchs

Ombudsman
E-post:
Emelie.ohman@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 405

 

 

Utbildning 

Nora Choque-Olsson 
Chef för utbildningsavdelning & verksamhetsansvarig för IHPU
E-post:
nora.choqueolsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-56706477

 

 


Ulrika Eskner Skoger
Central studierektor 
E-post:
Ulrika.EsknerSkoger@psykologforbundet.se
Telefon: 08-56706471
Mobil: 
0709-676471

 

Berit Emilsson

Berit Emilsson
Administration IHPU
E-post: 
berit.emilsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 04


 


Eva Haglund
Administratör
E-post:
eva.haglund@psykologforbundet.se
Telefon: 08-56706409


Eva Shaw Eva Shaw
Administratör
E-post:
eva.shaw@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 54

 

Carl-Johan Brunnerbäck
Assistent
Ledig

Psykologtidningens redaktion

Lennart Kriisa
Chefredaktör
Ansvarig utgivare
Tel: 070-967 64 53
lennart.kriisa@psykologtidningen.se
Peter Örn  Peter Örn
Reporter och redaktör
Tel: 0703 09 10 42
peter.orn@psykologtidningen.se

Foto: Johan Paulin


Psykologtidningen
Nytorgsgatan 17 a
116 22 Stockholm
Telenfon växel: 08 567 06 490
E-post: redaktionen@psykologtidningen.se