Förbundskansli

 

Ulrika Edwinson

Ulrika Edwinson
Förbundsdirektör
E-post:
ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 402
Mobil: 070 96 76 402 

Mahlin Levin 
Förbundssekreterare
E-post: 
mahlin.levin@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 07
Mobil: 070- 967 64 07

   

Kommunikationsavdelningen

 

Ann Hallsenius
Kommunikationschef
E-post:
ann.hallsenius@psykologforbundet.se
Mobil: 070 612 70 60

 

Anna Härenvik
Kommunikationsstrateg
E-post:
anna.harenvik@psykologforbundet.se 
Mobil: 070 689 64 42

Kajsa Heinemann
Redaktör
E-post:
kajsa.heinemann@psykologforbundet.se
Mobil: 070 967 64 78

Emily Storm

Emily Storm
Tjänstledig

Kristina Wallin

Kristina Wallin
Digital utvecklare 
E-post:
kristina.wallin@psykologforbundet.se
Telefon: 070 976 54 75

      Bild saknas 

 

Charlotta Janson Josephsson
Pressansvarig
E-post:
charlotta.jansonjosephsson@psykologforbundet.se
Mobil: 070 967 64 77

 

Yrkesavdelningen

 

Jaime Aleite
Förhandlingschef
E-post:
jaime.aleite@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 14

Martin Björklind
Professionsstrateg
E-post:
martin.bjorklind@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 11

Maria Enggren Zavisic
Samhällspolitisk strateg
E-post:
maria.enggrenzavisic@psykologforbundet.se
Mobil: 070 689 64 59

Elin Eos

Elin Eos
Ombudsman
Föräldraledig
Leif Pilevång

Leif Pilevång
Ombudsman
E-post: leif.pilevang@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 10

Nils Erik Solberg

Nils Erik Solberg 
Förbundsjurist
E-post:
nilserik.solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 12

Linda Solberg
Ombudsman
E-post: linda.solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 73

Johan Thesslin
Ombudsman
E-post: 
johan.thesslin@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 05

 

Utbildningsavdelningen

Ulrika Eskner Skoger
Utbildningschef och central studierektor 
E-post:
ulrika.esknerskoger@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 471
Mobil: 070 96 76 471

  


Eva Haglund
Administratör
E-post:
eva.haglund@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 409


Eva Shaw Eva Shaw
Administratör
E-post:
eva.shaw@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 54
  Carl-Johan Brunnerbäck
Tjänstledig

 

 

Psykologtidningens redaktion

Lennart Kriisa
Chefredaktör
Ansvarig utgivare
Tel: 070-967 64 53
lennart.kriisa@psykologtidningen.se
Peter Örn  Peter Örn 
Reporter och redaktör
E-post: peter.orn@psykologtidningen.se
Mobil: 070 30 91 042

Foto: Johan Paulin


Psykologtidningen
Nytorgsgatan 17 a
116 22 Stockholm
Telenfon växel: 08 567 06 490
E-post: redaktionen@psykologtidningen.se