Förbundskansli

Ledning & Kommunikation

Ulrika Edwinson

Ulrika Edwinson
Förbundsdirektör
E-post:
ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 402
Mobil: 070 96 76 402 

Mahlin Levin 
Förbundssekreterare
E-post: 
mahlin.levin@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 07
Mobil: 070- 967 64 07

Ann Hallsenius
Kommunikationschef
E-post:
ann.hallsenius@psykologforbundet.se
Mobil: 070 612 70 60

 

Anna Härenvik
Kommunikationsstrateg
E-post:
anna.harenvik@psykologforbundet.se 
Mobil: 070 689 64 42

Susanne Bertman

Susanne Bertman
Pressansvarig, redaktör & tf ansvarig Psykologiguiden
E-post:
susanne.bertman@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06413
Mobil: 070 967 64 13

Cecilia Gustafsson
Webbedaktör 
E-post:
cecilia.gustafsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 415

Kajsa Heinemann
Redaktör
E-post:
kajsa.heinemann@psykologforbundet.se
Mobil: 070 967 64 78

Emily Storm

Emily Storm
Tjänstledig

Kristina Wallin

Kristina Wallin
Föräldraledig

 

Profession & Medlemsfrågor

Jaime Aleite
Förhandlingschef
E-post:
jaime.aleite@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 14

Martin Björklind
Professionsstrateg
E-post:
martin.bjorklind@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 11

Maria Enggren Zavisic
Samhällspolitisk strateg
E-post:
maria.enggrenzavisic@psykologforbundet.se
Mobil: 070 689 64 59

Elin Eos

 

Elin Eos
Ombudsman
E-post:

elin.eos@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 03


Isac Jonsson

Föräldraledig

 

Leif Pilevång

Leif Pilevång
Ombudsman
E-post:
leif.pilevang@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 10

Bild kommer inom kort

Dennis Fogelmark
Ombudsman
E-post:
dennis.fogelmark@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 404

Nils Erik Solberg

Nils Erik Solberg 
Förbundsjurist
E-post:
nilserik.solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 12 


Emelie Öhman Fuchs

Ombudsman
Föräldraledig

 

Linda Solberg
Föräldraledig

 

Utbildning 

Nora Choque-Olsson 
Chef för utbildningsavdelning & verksamhetsansvarig för IHPU
E-post:
nora.choqueolsson@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 477

 

 


Ulrika Eskner Skoger
Central studierektor 
E-post:
ulrika.esknerskoger@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 471
Mobil: 
070 96 76 471

  


Eva Haglund
Administratör
E-post:
eva.haglund@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 06 409


Eva Shaw Eva Shaw
Administratör
E-post:
eva.shaw@psykologforbundet.se
Telefon: 08 567 064 54
  Carl-Johan Brunnbäck
Tjänstledig

 

 

Psykologtidningens redaktion

Lennart Kriisa
Chefredaktör
Ansvarig utgivare
Tel: 070-967 64 53
lennart.kriisa@psykologtidningen.se
Peter Örn  Peter Örn 
Reporter och redaktör
E-post: peter.orn@psykologtidningen.se
Mobil: 070 30 91 042

Foto: Johan Paulin


Psykologtidningen
Nytorgsgatan 17 a
116 22 Stockholm
Telenfon växel: 08 567 06 490
E-post: redaktionen@psykologtidningen.se