Förbundskansli

 

Ulrika Edwinson
Förbundsdirektör
E-post: ulrika.edwinson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 02
Mobil: 070-967 64 02

Mahlin Levin 
Förbundssekreterare
E-post: mahlin.levin@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 07
Mobil: 070-967 64 07


Kommunikationsavdelningen

Helena Faxgård
Kommunikationschef
E-post: helena.faxgard@psykologforbundet.se
Mobil: 070-967 64 73
 

Kajsa Heinemann
Redaktör
E-post: kajsa.heinemann@psykologforbundet.se
Mobil: 070-967 64 78

Emily Storm
Kommunikatör/redaktör
E-post: emily.storm@psykologforbundet.se
Mobil: 070-967 64 06

Fredrik Stål
Kommunikatör
E-post: fredrik.stal@psykologforbundet.se 
Telefon: 070-689 64 42

 

Yrkesavdelningen

Gunilla Svensson
Avdelningschef Yrke
E-post: gunilla.svensson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 14
Mobil: 070-976 64 76

Fredrik Engdahl
Förhandlingschef
E-post: fredrik.engdahl@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 05

Martin Björklind
Professionsstrateg
E-post: martin.bjorklind@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 11

Per Johansson
Samhällspolitisk strateg
E-post: per.johansson@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 59

Nils Erik Solberg 
Förbundsjurist
E-post: nilserik.solberg@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 12

Malin Semb Hennings
Rådgivare/förhandlare
E-post: malin.sembhennings@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 08

Theo Caldwell
Rådgivare/förhandlare
E-post: theo.caldwell@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 03
Mobil: 076-118 43 24

Evelina Lundström
Rådgivare/förhandlare
E-post: evelina.lundstrom@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 15
Mobil: 070-967 64 09

 

Utbildningsavdelningen

Ulrika Eskner Skoger
Utbildningschef och central studierektor 
E-post: ulrika.esknerskoger@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 471
Mobil: 070-967 64 71

Eva Haglund
Administratör
E-post: eva.haglund@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 09

Eva Shaw
Administratör
E-post: eva.shaw@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 064 54

Elin Wesslander
Konsult Utbildningsfrågor
E-post: elin.wesslander@psykologforbundet.se
Mobil: 070-967 64 74

 

Psykologtidningens redaktion

Lennart Kriisa
Chefredaktör
Ansvarig utgivare
Tel: 070-967 64 53
lennart.kriisa@psykologtidningen.se
Telefon: 070-482 21 17

Maria Jernberg
Journalist
E-post: maria.jernberg@psykologtidningen.se
Telefon: 070-482 21 17

Psykologtidningen
Nytorgsgatan 17 a
116 22 Stockholm
Telefon växel: 08-567 064 90
E-post: redaktionen@psykologtidningen.se