Personuppgiftshantering

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du få närmare information om de personuppgiftsbehandlingar som vi utför beroende på om du är medlem, om du fullgör eller har fullgjort specialistutbildningen eller om du kommer i kontakt med oss på annat sätt.