2024-04-24

Här är finalisterna till Lilla Psykologpriset 2024

Fairooz Shukor sprider psykologisk kunskap på dari och persiska via Tiktok, Sergej Engström har förbättrat klimatet på psykologutbildningen vid Stockholms universitet och Olivia Rosén jobbar för att minska stigma kring psykisk ohälsa bland unga i utsatta områden. De är nu finalister till Lilla Psykologpriset!

Lilla Psykologpriset delas varje år ut till en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors livskvalitet genom att sprida kunskap, verka för gemenskap och/eller inspirera andra till engagemang.

Juryn har i år valt att lyfta fram nominerade studenter som visar på Lilla Psykologprisets bredd. Årets tre finalister är Fairooz Shukor (Stockholm), Sergej Engström (Stockholm) och Olivia Rosén (Karlstad).

Fairooz Shukor, som läser sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms universitet, känner sig glad och hedrad över att ha blivit nominerad för sitt arbete med att sprida psykologi och bekämpa stigma, i synnerhet bland utsatta minoritetsgrupper.

– Det känns väldigt bekräftande men också lite overkligt. Att bli uppmärksammad och upplyft på det här sättet är som att få en klapp på axeln, som om de säger ”Bra jobbat! Fortsätt med det du gör”, säger han.

Sergej Engström läser också termin åtta på psykologprogrammet, men vid Stockholms universitet. Han har blandade känslor inför att ha blivit nominerad för sitt engagemang i Psykologstudenternas ämnesråd. Det är alla känslor på samma gång, berättar han.

– Jag är tacksam mot juryn och de som nominerat mig, det känns som att andra ser och uppskattar det jag gör, vilket ger en trygghet att fortsätta. Samtidigt brottas jag med känslan av att den uppmärksamhet jag får bygger på andra studenters negativa erfarenheter, säger Sergej Engström.

Olivia Rosén, som läser termin åtta på psykologprogrammet i Karlstad, är glad och stolt över att ha blivit nominerad för sitt arbete med att minska stigma kring psykisk ohälsa bland unga i utsatta områden.

– Det här betyder mycket för mig. Nomineringarna visar att jag har gjort ett gott arbete. Jag ser det som en belöning för den tid och energi som jag har lagt ner och känner mig mer motiverad, säger Olivia Rosén.

 

Lilla Psykologpriset är på 10 000 kronor och vinnaren offentliggörs den 3 maj i Psykologförbundets sociala medier. Prisutdelningen sker under bankettmiddagen på psykologstudentkongressen PS24 i Östersund den 11 maj.

 


 I juryn: 

Rasmus Ejnebrand, representant för PS24, Tobias Skagersten, ordförande för Psykologförbundets studeranderåd och Kristina Taylor, ordförande för Psykologförbundet.


 Juryns motiveringar

 

 Fairooz Shukor, Stockholm:

”Fairooz beskrivs i en av hans två nomineringar som att han ”…vid sidan av sina studier outtröttligt arbetat för att sprida psykologi och bekämpa stigma, i synnerhet bland utsatta minoritetsgrupper”. Detta har skett genom en aktiv närvaro på sociala medier och i flera olika jobb utanför studierna. Utöver detta beskrivs Fairooz som en glädjespridare som ofta bidrar med ett minoritetsperspektiv. Juryn smittas av den glädje som nomineringarna förmedlar att Fairooz sprider. Dagens psykologkår i Sverige, liksom psykologin som vetenskap, präglas av homogenitet i flera olika dimensioner, och det är angeläget med en större bredd och representativitet, vilket Fairooz bidrar till på ett föredömligt sätt."

 

Sergej Engström, Stockholm                       

”Sergej beskrivs ha bidragit till ett förbättrat klimat för psykologstudenter samt en utökad dialog mellan studenter och institutionen vid Stockholms universitet. Detta har framför allt skett inom ramen för Sergejs engagemang i Psykologstudenternas ämnesråd vid SU, samt som studentrepresentant i olika utskott vid institutionen. Ett konkret exempel på vad detta lett till är förändringar i programmet kopplat till ökad trygghet för studenter i kurser där handledning förekommer.  Utöver detta har Sergej vid sidan av studierna engagerat sig i ett flertal olika forskningsprojekt. Sergej har fått tre nomineringar. Juryn tycker att det är inspirerande att ta del av den höga grad av engagemang som Sergej har för en förbättrad kvalitet i psykologutbildningen, vilket gynnar såväl nuvarande studenter vid SU, som professionen i sin helhet.”

 

Olivia Rosén, Karlstad

”I inte mindre än 22 nomineringar beskrivs hur Oliva genom sitt engagemang såväl i sina studier som vid sidan av dessa, aktivt verkar för att minska stigma kring psykisk sjukdom och olika former av utsatthet. Olivia är mentor i ett mentorskapsprogram för ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden samt studentambassadör vid Karlstad universitet. Olivia brinner för att fler personer, inte minst unga, ska få chansen till en bättre psykisk hälsa, och det är tydligt hur andra runt omkring henne upplever att Olivia bidrar med kunskap, glädje och inspiration. Juryn imponeras av Olivias engagemang, såväl för medstudenter som för unga i utanförskap. Att en psykologstudent så tydligt vill engagera sig, och använda psykologikunskaper till att motverka stigma kopplat till psykisk ohälsa och andra former av utsatthet, samt för en ökad integration och mer jämlika förutsättningar bådar gott för framtiden.”