Nätverket för anpassad skola (fd. Särskolenätverket)

Vi som är med i nätverket arbetar med mottagande till anpassad grund- och gymnasieskola i t ex mottagningsteam och som psykologer inom anpassad grund- och gymnasieskola. Vi vill att andra psykologer med dessa arbetsuppgifter ska få vetskap om nätverket. Vi har medlemmar från många svenska orter.

Nätverk för psykologer inom anpassad grund- och gymnasieskola

Historik:

 • I början på 2000-talet bildade Sveriges tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö ett storstadsnätverk för psykologer inom grund- och gymnasiesärskola. Några mindre kommuner deltog också.

 • Det var psykolog Birgitta Norrman från Stockholm, som tog initiativ till detta.

 • Anledningen var att storstäderna såg att de under 90-talet hade likartade problem med en kraftig ökning av barn inskrivna i grund- och gymnasiesärskolan och då särskilt barn med annan kulturell och etnisk bakgrund och barn från socioekonomiskt utsatta familjer. Det fanns också många undermåliga psykologutredningar. Psykologerna såg ett behov i att träffas och se hur de kunde komma tillrätta med detta.

 • Stockholm var först i Sverige med att utarbeta riktlinjer för psykologutredningar, som skulle användas för mottagande till grund- och gymnasiesärskola.

 • Många kommuner i Sverige har idag riktlinjer och för att utreda barn inför mottagande till grund- och gymnasiesärskola och ibland även mallar för de bedömningar (pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk) som ska ligga till grund för ett beslut om mottagande.

 • De flesta riktlinjer bygger på Stockholms ursprungliga modell.

 • Förfrågningar kom från andra kommuners psykologer att vara med i nätverket.

 • Nätverket ändrades till ett nationellt nätverk.

Idag:

 • Nätverket har drygt 100 medlemmar i kommuner över hela Sverige, SPSM och riksgymnasier för rörelsehindrade.

 • De flesta psykologer, som är med i nätverket, arbetar med mottagande till grund-och/eller gymnasiesärskola i t ex mottagningsteam. En del har också eller enbart i uppdrag att som skolpsykolog arbeta i grund- och/eller gymnasiesärskolan.

 • Vi vill gärna ha medlemmar, som representerar hela Sverige.

 • Det är gratis att vara med i nätverket.

 • Nätverket har en digital plattform som heter Slack. Där lägger vi ut frågor till varandra, tips på fortbildningar, forskning, ny 

  lagstiftning, rapporter.

 •  

  Vi arbetar för att mottagandet till grund- och gymnasiesärskolan ska vara rättssäkert och likvärdigt i hela landet.

 • Vi arbetar för att psykologbedömningarna ska vara utförda enligtvetenskap och beprövad erfarenhet i hela landet.

 • Vi tror att ett sätt att nå våra mål är att vi utbyter erfarenheter och lär av varandra på nätverksdagar.

Nätverksdagar:

 • Sker två dagar en gång per år.

 • Det är gratis att delta.

 • Olika platser i Sverige arrangerar dessa dagar.

 • Medlemmarna kan i förväg anmäla ämnen och frågor som de önskar diskutera på nätverksdagarna, men man behöver inte det.

 • Ämnen som  har varit aktuella på nätverksdagar är: Psykologutredningar och Mottagande till grund- och gymnasiesärskola av nyanlända, Psykologens roll i mottagande processen och skolpsykologarbete i grund- och gymasiesärskola.

Text: Katja Klein

Redigerad och uppdaterad 20180902.