Nyheter

Professionssamverkan

2023-11-11

Varje år i november träffas Riksföreningen för skolsköterskor, Sveriges skolkuratorers förening...

Digital tematräff

2023-11-10

Den 23/11 kl. 10.00-11.30 går läsårets andra digitala tematräff av stapeln. Temat för nästa...

Föreläsarnas presentationer från årets kompetensdagar i Umeå

2023-09-22

Presentationerna finns tillgängliga under fliken Psifos medlemssidor (som blir tillgänglig då du...

Psifos uppgifter

Den övergripande målsättningen är att verka för goda organisatoriska förutsättningar för psykologers arbete inom förskola och skola samt för utformning och utveckling av psykologens roll inom förskola och skola. Exempel på uppgifter vi tar oss an:

  • stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen och verka för yrkesmässig fortbildning.
  • följa och stimulera utvecklingen av arbetsmetoder för psykologer inom förskola och skola.
  • följa kunskapsutvecklingen och sprida kunskap om förutsättningar för barns utveckling och lärande.
  • bedriva utåtriktat arbete
  • verka för nationellt och internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • stimulera kontakt mellan medlemmarna
  • hjälpa förbundsstyrelsens beredningsorgan på uppdrag, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor
  • på uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor i respektive ärenden.

Psifos kvalitetsmodell

Minatyrbild Psifos kvalitetsmodell Psifos har tagit fram en kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan. Förutom en fullständig version finns kvalitetsmodellen även i en kortversion samt i form av en checklista över organisatoriska förutsättningar för psykologers arbete i elevhälsan.

Intresserad av förskolan?

”Nätverket för psykologer i förskolan” är ett nätverk under Psifos som samlar psykologer i Sverige som arbetar inom förskolan. 

Nätverket bildades 2013 och utgör ett forum för att diskutera frågor som rör förskolans verksamhet samt psykologers roll och villkor inom denna. 

 

För att bli medlem i nätverket och få löpande information om nätverkets aktiviteter mejlar du detta önskemål samt dina uppgifter till samordnare Anna Czoloszynski på anna.czoloszynski@psifos.se.

Verksam inom anpassad grund- eller gymnasieskola (särskola)?

Vi som är med i särskolenätverket arbetar med mottagande till grund- och gymnasiesärskolan i t ex mottagningsteam och som psykologer inom grund- och gymnasiesärskolan. Vi vill att andra psykologer med dessa arbetsuppgifter ska få vetskap om nätverket. Vi har medlemmar från många svenska orter.

Nätverk för psykologer inom grund- och gymnasiesärskolan bildades i början av 2000-talet. Det var psykolog Birgitta Norrman från Stockholm, som tog initiativ till detta.

Vill du bli medlem i nätverket? Kontakta carina.hultman@grundskola.goteborg.se

Psykologiskt ledningsansvar? Se hit!

Om du har ett uppdrag som psykologiskt ledningsansvarig psykolog i din kommun och vill vara del av Psifos nationella PLA-nätverk kontakta pla@psifos.se för att få information om nätverksträffar och ta del av material vi delar med varandra!