Styrelsen

Ordförande.
Lena Svedjehed

ordforande@psifos.se

lena.svedjehed@psifos.se

Psykolog i Umeå kommun.Vice ordförande.
Anna Yttergård

anna.yttergard@psifos.se

Psykolog i Upplands Väsby kommun.

 Sekreterare.
Annika Dellholm

annika.dellholm@psifos.se

Psykolog i Malmö stad.Kassör.
Kenneth Thosteman

kenneth.thosteman@psifos.se

Psykolog och biträdande rektor i förskola, Stockholms stad.Ledamot.
Anette Grevlund

anette.grevlund@psifos.se

Psykolog i Alvesta kommun.

 Ledamot.
Carolina Wassermann

carolina.wassermann@psifos.se

Psykolog i Höganäs kommun.

 Ledamot.
Donny Bergsten

donny.bergsten@psifos.se

Psykolog i Lidköpings kommun.

 Ledamot.
Pille Kustov

pille.kustov@psifos.se

Psykolog i Karlstads kommun.Ledamot.
Sara Renström

sara.renstrom@psifos.se

Psykolog i Stockholms stad