Styrelsen

Rauli Sulanko

Ordförande.
Rauli Sulanko
ordforande@psifos.se

Psykolog i Malmö stad.

Lena Svedjehed

Vice ordförande.
Lena Svedjehed
lena.svedjehed@psifos.se

Psykolog i Umeå kommun.

Bild saknas

Sekreterare.
Anna Yttergård
anna.yttergard@psifos.se

Psykolog i Upplands Väsby kommun.

Kenneth Thosteman

Kassör.
Kenneth Thosteman
kenneth.thosteman@psifos.se

Psykolog och biträdande förskolechef i Stockholms Stad.

Erika Lagström Burkvist

Ledamot.
Erika Lagström Burkvist
erika.burkvist@psifos.se

Psykolog i Helsingborgs kommun.

Daniel Påhlsson

Ledamot, ansvarig för hemsida och sociala medier.
Daniel Påhlsson
daniel.pahlsson@psifos.se

Psykolog i Bollnäs kommun.
Anna Czoloszynski

Ledamot.
Anna Czoloszynski
anna.czoloszynski@psifos.se

Psykolog i Göteborgs Stad.

Joel Rutschman

Ledamot.
Joel Rutschman
joel.rutschman@psifos.se

Psykolog i Luleå kommun.