Styrelsen

Ordförande.
Lena Svedjehed
ordforande@psifos.se

lena.svedjehed@psifos.se

Psykolog i Umeå kommun.Vice ordförande.
Anna Yttergård
anna.yttergard@psifos.se

Psykolog i Upplands Väsby kommun.

 Sekreterare.
Annika Dellholm
annika.dellholm@psifos.se

Psykolog i Malmö stad.Kassör.
Kenneth Thosteman
kenneth.thosteman@psifos.se

Psykolog och biträdande rektor i förskola, Stockholms stad.Ledamot.
Anette Grevlund
anette.grevlund@psifos.se

Psykolog i Alvesta kommun.

 Ledamot.
Carolina Wassermann
carolina.wassermann@psifos.se

Psykolog i Höganäs kommun.

 Ledamot.
Lennart Andersson
lennart.andersson@psifos.se

Psykolog i Helsingborgs stad.Ledamot.
Pille Kustov
pille.kustov@psifos.se

Psykolog i Karlstads kommun.Ledamot.
Donny Bergsten

donny.bergsten@psifos.se

Psykolog i Lidköpings kommun.