Bli medlem

Medlemskap innebär tillgång till medlemssidan som innehåller massor av matnyttig information, rabatt på Psifos årliga kompetensdagar där förskole- och skolfrågor alltid är i fokus, samt möjlighet att söka ekonomiskt bidrag till lokal aktivitet.

Medlemsavgiften är 204 kr/år för yrkesverksamma, gratis för studenter. Observera att ett medlemskap i Psifos förutsätter att du är medlem i Sveriges Psykologförbund. 

Ansök om medlemskap i Sveriges Psykologförbund

 

Ansök om medlemskap i Psifos

Psykologistuderande

 

Uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret

Är du osäker på om uppgifterna i medlemsregistret är uppdaterade? Gå till mina sidor och logga in med ditt medlemsnummer och uppdatera uppgifterna.